WaterWorX gaat fase 2 in – 4 december 2021

Op 30 november maakte het Ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat de bijdrage aan de tweede fase van WaterWorX is toegekend. WaterWorX is een internationaal Water Operator Partnership Programma tussen alle 10 Nederlandse waterbedrijven en 39 waterbedrijven in 15 landen.

In lijn met de WASH-strategie ‘Bijdragen aan water, sanitatie en hygiëne voor iedereen, voor altijd’, zijn de Nederlandse waterbedrijven en het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2017 een langdurige publiek-private samenwerking aangegaan. Het programma, genaamd WaterWorX, heeft het doel om bij te dragen aan verbeterde water- en sanitaire voorzieningen in geselecteerde steden in Afrika en Azië. Het heeft een lange-termijnperspectief en heeft als doel om in 2030 voor 10 miljoen mensen toegang tot water of verbeterde toegang tot water te bieden.

In fase 1 (2017-2021) hebben de Nederlandse waterbedrijven een solide basis gelegd van vertrouwde Water Operators Partnerships (WOP’s) met 39 waterbedrijven in Afrika en Azië. Tijdens deze eerste jaren waren de WOP’s gericht op de ontwikkeling van personeel en organisatiecapaciteit op het gebied van onder meer leiderschap, het genereren van inkomsten, dienstverlening aan klanten met een laag inkomen en watervoorzieningszekerheid op de lange termijn. Daarnaast werd geïnvesteerd in netwerkuitbreidingen en toiletten, waardoor 1,45 miljoen mensen beschikken over (verbeterde) toegang tot water en/of sanitatie. WaterWorX werkte ook aan de ontwikkeling van een pijplijn voor infrastructuurinvesteringen en ondersteunde verbeteringen in de organisatie van de watersector in drie landen.

Fase 2 (2022-2026) bouwt voort op de partnerschappen, geleerde lessen en resultaten van fase 1 en is gericht op het verder versterken van de prestaties van de partnerbedrijven en het versnellen van de SDG6-impact met als doel 3,5 miljoen extra mensen te bereiken. Verdere intensivering van kennismanagement stelt huidige lokale waterbedrijven in staat hun opgedane kennis en ervaring te delen met collega waterbedrijven in hun land en regio. Fase 2 zal ook een sterkere nadruk leggen op de DGIS-focusregio’s, wat heeft geleid tot het toevoegen van verschillende nieuwe partnerbedrijven en het uitfaseren van andere.

Toine Ramaker, CEO van penvoerder VEI en programmadirecteur: “Met WaterWorX willen de Nederlandse waterbedrijven niet alleen een significante bijdrage leveren aan Sustainable Development Goal 6 in een context van verstedelijking en klimaatverandering, maar willen wij ook een wereldwijde beweging van kennisuitwisseling tussen waterbedrijven op gang brengen door middel van Water Operators Partnerships”.

www.vei.nl