Waterstrateeg Paul van Dijk (De Dommel) overleden

Op 5 juli is Paul van Dijk, adviseur Strategie Water & Omgeving bij Waterschap De Dommel, op 58-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek. In een In Memoriam op de website van De Dommel noemt het waterschap hem ‘een visionair, strateeg en ontdekker in de planvorming en samenwerking in de leefomgeving’.

Van Dijk heeft er volgens het waterschap voor gezorgd dat De Dommel een prominentere plek kreeg in de samenwerkingsverbanden van Metropoolregio Eindhoven, Hart van Brabant en Agrifood Capital, en in de MIRT-aanpak van het Rijk. Bovendien was hij de stuwende kracht bij het tot stand komen van de wateronderlegger van de Brabantse Omgevingsvisie, Water in Brabant 2030. De laatste periode was hij actief in het Mozaïek Dommelvallei, Van Gogh Nationaal Park, Landschapspark Pauwels (een gebied ten noorden van Tilburg) en de Verstedelijkingsagenda van Brabant.

“We missen een collega die vol met humor, positiviteit en vertrouwen naar de toekomst keek en zijn collega’s daarin meenam”, schrijft De Dommel in het In Memoriam. “Alles om een mooier leefomgeving te verwezenlijken waar water de centrale en verbindende rol in speelt.”