Waterstanden langs de kust terug naar normaal

Rijkswaterstaat was extra alert en heeft met waarschuwingsberichten belanghebbenden, zoals waterschappen en veiligheidsregio’s, geïnformeerd over de waterstandsverwachtingen. Zaterdag 10 januari sloot Rijkswaterstaat de Hollandsche IJsselkering. Waterschappen en Veiligheidsregio’s namen ook maatregelen, zoals het sluiten van dijkdoorgangen en het ontruimen van kades.

Waterveiligheid
De verhoogde waterstanden langs de kust waren volgens Rijkswaterstaat niet ongebruikelijk en komen enkele keren per jaar voor. De waterveiligheid is volgens de organisatie niet in het geding geweest. Wél is er – zoals gebruikelijk bij stormachtig weer – op enkele plaatsen schade ontstaan, zoals duinafslag op de Waddeneilanden. 

IJsselmeer
Het waterpeil van het IJsselmeer is nog wél verhoogd. Rijkswaterstaat houdt dat de komende week met extra aandacht in de gaten vanuit het Watermanagementcentrum Nederland. Vanwege de aanhoudende straffe westenwind kan vanuit het IJsselmeer beperkt worden gespuid op de Waddenzee. Dat betekent de mogelijkheid van verhoogde waterstanden in West-Overijssel.
Rijn
Ook op de Rijn zijn de waterstanden verhoogd als gevolg van regenval in het stroomgebied. Rijkswaterstaat heeft de stuwen op de Neder-Rijn en Lek geopend om het water sneller af te voeren. Mogelijk lopen de komende dagen uiterwaarden langs de Rijn onder water. Dit is normaal bij de huidige waterstanden en voor de tijd van het jaar. Uiterwaarden zijn ervoor bedoeld om de rivier meer ruimte te geven bij hoge rivierafvoer. Hierdoor kan het water makkelijker worden afgevoerd.