Waterson introduceert mobiele waterzuiveringsinstallatie voor telers

Telers kunnen voor een eenmalige service het waterzuiveringsbedrijf bellen of met een membership een samenwerking aangaan voor een langere periode. Hiermee wil Waterson de telers volledig ontzorgen. Telers betalen tussen de 6 en 12 euro per gezuiverde kubieke meter. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de inhoud van de drainsilo met de hoeveelheid te zuiveren water en de duur van de samenwerking.

Opticlear Diamond Technologie 

Wanneer de silo volraakt, komt Waterson langs om de mobiele waterzuiveringsinstallatie op de silo aan te sluiten en het afvalwater te zuiveren. Vervolgens kan de teler kiezen om het water op het riool of oppervlaktewater te lozen of om het te recirculeren naar een schoon water silo voor hergebruik.
De mobiele waterzuiveringsinstallatie komt van leverancier Water IQ International en is gebaseerd op de Opticlear Diamond Technologie. De installatie is goedgekeurd door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallatie Glastuinbouw (BGZ).  De Opticlear Diamond Technologie combineert moleculaire adsorptie met een oxidatieproces en is eventueel uit te breiden met nano-filtratie voor de verwijdering van specifieke mineralen als natrium.

Adsorptie

In de eerste stap worden stoffen geadsorbeerd in een kolom gevuld met keramisch dragermateriaal. Dit materiaal is voorzien van een specifieke coating. De coating wordt geselecteerd op basis van de gewenste verwijdering van stoffen en voorziet het materiaal van een lading. Hierdoor ontstaat een ‘geladen zeef’ die volgens de leverancier zorgt voor een effectieve en selectieve filtratie op molecuulniveau. Periodieke reactivatie van het dragermateriaal borgt de adsorptiecapaciteit.

Oxidatie

Na de adsorptie vindt efficiënte oxidatie plaats. Oxidanten worden via een mengkamer ingebracht in een kolom met keramisch dragermateriaal, welke is voorzien van een katalysator. De katalysator versterkt de oxidatiekracht van de Opticlear Diamon Technologie en beperkt het energiegebruik van het systeem.
Telers moeten vanaf 1 januari 2018 hun restwaterstromen verplicht zuiveren. Zuiveringsinstallaties moeten dan de gewasbeschermingsmiddelen voor minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water en tot 2027 moet de lozing van meststoffen (N, P) in fases naar nagenoeg nul worden verminderd.