Watersector toont creativiteit bij Waterinnovatieprijs 2015

Annemieke Nijhof, juryvoorzitter en CEO van Tauw Group zei verrast te zijn door de creativiteit en de innovativiteit van de watersector. “Laat niemand meer bij mij aankomen met het beeld dat de watersector saai en conservatief is, want het tegendeel is wel bewezen.”

Dijken op veen-methode
In de categorie Waterveiligheid ging de prijs naar de Dijken op veen-methode van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en Deltares. Met een combinatie van veldproeven, laboratoriumproeven en numerieke modelanalyses, toonden zij aan dat het veen onder de Markermeerdijken sterker is dan in de huidige rekenregels tot uitdrukking kwam. Hierdoor bleken voor de uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma voortkomende dijkversterkingen relatief grote ingrepen niet nodig. De resultaten van het praktijkonderzoek zijn vertaald naar een innovatieve ontwerpmethodiek voor de Markermeerdijken. Met deze 'Dijken op veen'-methode worden nu nieuwe ontwerpberekeningen gemaakt. Naar verwachting kan hierdoor op deeltrajecten worden volstaan met een slankere versterking. En dat is goed nieuws voor de omgeving én kan geld besparen.

Moed
Het Dijken op Veen project getuigt van moed en durf om vanuit bestaande leidraden een nieuwe insteek te kiezen”, aldus het juryrapport. “Het is een mooi voorbeeld van parallel werken en heeft een positief effect op de kosten en omgeving. Het is een relevante maatschappelijke kennisdoorbraak, die leidt tot goedkopere oplossingen en betere voorspelbaarheid. De methode is niet alleen breed toepasbaar in Nederland, maar heeft ook een potentiële exportwaarde.

Schoon water
Het project Wingssprayer van de ondernemer Hoeben werd bekroond in de categorie Schoon water. De verticale wing zorgt ervoor dat er 99 procent minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen dan wanneer fruit en andere gewassen zoals gebruikelijk is zijwaarts worden besproeid.

Inlaat op maat
Acacia Water, SODAQ en Akvo streken met de eer in de categorie Voldoende water met hun ‘Inlaat op maat’-methode. Een innovatieve geleidbaarheidsensor zorgt in deze methode voor een besparing tot wel vijftig procent op inlaatwater in een polder. De sensor meet hoeveel water er moet worden ingelaten in een polder om tot een wenselijk waterpeil te komen en kan op de smartphones van gebruikers en beheerders worden aangesloten. Het enige wat de gebruiker hoeft te doen, is de sensor in de sloot te hangen en met één druk op de knop wordt de meting uitgevoerd en verstuurd naar een online databank. De gegevens worden vervolgens vertaald naar operationeel advies.
Door deze methode beschikken de agrariër en het waterschap over meer informatie van het watersysteem. Door de samenwerking worden knelpunten sneller opgemerkt en gemeld aan het waterschap. Door slimmer te meten, hoeft minder water ingelaten te worden. Minder inlaat bespaart fors op de energiekosten van gemalen, omdat er minder water hoeft te worden uitgemalen.

Klaar voor de toekomst
Met de nieuwe categorie Klaar voor de toekomst wilde de jury initiatieven op het gebied van HRM en educatie eren. De prijs ging naar de lesmodule 'Hoogwater op het schoolplein?' van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In deze lesmodule voor 3 havo/vwo worden leerlingen bewuster gemaakt van overstromingsgevaar. Naast inzicht en begrip gaat het erom dat leerlingen in hun eigen leefomgeving op indringende wijze ervaren wat voor impact een overstroming kan hebben.
De lesmodule zorgt ervoor dat jongeren in contact komen met de waterschapspraktijk en zich bewust worden van het vele werk dat hiervoor verzet moet worden. 'Hoogwater op het schoolplein?' maakt daarbij duidelijk dat waterbeheer geen ver-van-je-bed-show is, maar heel nadrukkelijk deel uit maakt van ieders leefomgeving. 'Hoogwater op het schoolplein?' wist ook de Publieksprijs in de wacht te slepen. Op waterinnovatieprijs.nl kon de afgelopen maand worden gestemd op de genomineerde projecten. Met maar liefst 34,5% van de stemmen schaarde 'Hoogwater op het schoolplein?' de meeste stemmen achter zich.

Duurzaamheidprijs
Naast de Waterinnovatieprijzen was er dit jaar ook een Duurzaamheidprijs voor de groenste inzending, een initiatief van de Nederlandse Waterschapsbank. Deze eervolle prijs kwam toe aan GEOWALL, een idee van waterschap Vechtstromen en NETICS B.V.. De GEOWALL, een muurelement van samengeperst natuurlijk materiaal, is een duurzaam en groen antwoord op de vele duizenden kilometers aan houten beschoeiing van watergangen.

Versnellingstraject
De winnaars van de vier categorieën krijgen een intensief versnellingstraject ter waarde van 15.000 euro. Het is een traject op maat, waarbij een innovatiemakelaar de winnaar op weg helpt bij de realisatie of marktintroductie van de innovatie. Dit traject wordt aangeboden door de Unie van Waterschappen, de Nederlandse Waterschapsbank, STOWA, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water.