Watersector presenteert aanpak medicijnresten in water

Resten van medicijnen komen via toilet, riool, sloten en bodem in het water terecht. Dit kan schadelijk voor het milieu zijn. Dat kan anders, want medicijnresten die niet in het water komen, hoeven er ook niet worden uitgehaald. De Unie van Waterschappen en de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin) hebben hun aanpak op 11 november aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu aangeboden.
Door toenemend medicijngebruik, onder meer vanwege de vergrijzing, neemt de hoeveelheid medicijnresten in water en milieu toe. Niets doen leidt tot een toenemende druk op het milieu en een stijging van de kosten van waterzuivering.
De Unie van Waterschappen en Vewin vragen het ministerie de regierol op zich te nemen voor het nationale plan om medicijnresten in het water aan te pakken. 
Uitvoering plan
Het plan bestaat uit 3 sporen: probleemanalyse, bronaanpak en ketenaanpak. In het eerste spoor wordt in beeld gebracht wat de omvang van het probleem is en hoe we dit kunnen prioriteren. In het tweede spoor wordt gekeken hoe je kunt voorkomen dat medicijnresten in het water komen en in het derde spoor wordt onderzocht waar medicijnresten die toch in het water komen er het beste kunnen worden uitgehaald. De watersector is bereid de verantwoordelijkheid voor het derde spoor te nemen. Eind 2016 moeten er concrete resultaten zijn.