Watersector optimistisch over exportmarkt

De WEX is de graadmeter voor de exporttrend van de sectoren Watertechnologie en Deltatechnologie. Hiermee wordt de export gerelateerd aan het basisjaar 2000. Uitgesloten in deze index zijn de maritieme activiteiten. Onderzoeksbureau Panteia voert het onderzoek uit in het kader van het Programma Partners voor Water. NWP is opdrachtgever, dit jaar voor het eerst in samenwerking met de Water Alliantie en Envaqua. Dit rapport biedt de cijfers van 2015 en een prognose voor 2016.

Groei
Ruim 50% van de ondervraagde bedrijven zag in 2015 de export van water- activiteiten toenemen. De groei van de export van wateractiviteiten is naar schatting gegroeid met zo’n 7,7%. De WEX komt daarmee voor 2015 uit op 191,4, ofwel 7,9 miljard euro. Voor 2016 wordt een lichte daling voorzien naar 7, 884 miljard euro. Deze wordt veroorzaakt door een omzetdaling in de Deltatechnologie, grotendeels te verklaren vanuit het feit dat  2015 een piekjaar was waarin het uitbaggeren van het SUEZ-kanaal veel extra omzet opleverde. Dit maskeert dat ook toen al de waterbouwopdrachten op de offshore markt vanwege de oliecrisis fors terugliepen. De deelsector watertechnologie kent niet zo’n piek in omzet maar blijft geleidelijk doorstijgen. Ten opzichte van 2014 is er voor de watersector als geheel nog altijd sprake van groei.
Ongeveer een op de acht bedrijven werd geconfronteerd met een daling van de buitenlandse omzet van wateractiviteiten.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Afzetmarkt
Zowel de watertechnologiebedrijven als de deltatechnologiebedrijven halen het grootste deel van hun omzet uit EU-landen. Voor watertechnologie vormen daarnaast de VS, Canada en Azië het belangrijkste afzetgebied, voor deltatechnologie zijn dat het Midden Oosten en de rest van Europa.

Kansen
De meeste kansen voor de export van wateractiviteiten zien de bedrijven binnen de EU-landen.

Positief over toekomst
Ongeveer 80% van de in oktober 2016 ondervraagde bedrijven beoordeelt de huidige situatie op de buitenlandse markt voor wateractiviteiten als (zeer) gunstig.  60% van de bedrijven verwacht dat de buitenlandse omzet van wateractiviteiten in 2016 zal toenemen. Ruim een derde van de bedrijven verwacht een gelijkblijvende omzet. Per saldo zal de export van wateractiviteiten in 2016 iets afnemen (-0,2%). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage olieprijzen met als gevolg dat er nauwelijks investeringen worden gepleegd in de olie-industrie.
Vrijwel alle bedrijven zien de toekomst op het gebied van wateractiviteiten met (veel) vertrouwen tegemoet (94%). De beste toekomstkansen worden gezien voor de wateractiviteit afvalwater, gevolgd door watervoorziening.

Verklaringen
De verklaringen voor de verwachte stijging lopen uiteen. Een deel van de bedrijven ziet de export van wateractiviteiten stijgen door de aantrekkende economie en markt. Andere bedrijven signaleren een toenemende vraag, maar schrijven die niet direct toe aan de economische ontwikkeling. Zo verwachten zij meer vraag als gevolg van de klimaatverandering, waardoor nieuwe voorzieningen nodig zijn, zoals het vergroten van sanitatiemogelijkheden en het aanscherpen van veiligheidseisen in kustgebieden. Daarnaast geven enkele bedrijven aan dat zij bepaalde producten of diensten hebben ontwikkeld waar zij zich mee kunnen onderscheiden en waarvan zij het komende jaar veel van verwachten.
Veel bedrijven die voor 2016 nog een stabiele omzet voorzien, verwachten in 2017 weer te groeien. Op termijn wordt een herstel van de lage olieprijzen verwacht.

De bedrijven die een dalende omzet verwachten geven als belangrijkste oorzaken hiervoor aan dat dit te maken heeft met de lage energieprijzen en de malaise in de olie-industrie, waardoor investeringen uitgesteld worden of geheel achterwege blijven.