Watersector laat kansen liggen in Marokko

Joris Houtman en Anneloes Schueler bemensen samen de Economische afdeling van de Nederlandse ambassade. Vanuit de tuin van de ambassade in overheidsstad Rabat vertellen ze over de kansen die zij zien voor de Nederlandse watersector.
Aan belangstelling vanuit Marokko ontbreekt het in ieder geval niet, zo maken ze duidelijk. Ze verwijzen naar het succesvolle bezoek van een Marokkaanse delegatie aan de Nederlandse watersector dit voorjaar. Het betrof leden van het Nationale Sanitatie Programma (PNA) en van de nationale drinkwaterbedrijf ONEE. Houtman: “Ze waren aanvankelijk uitgenodigd door de Duitsers, maar stonden erop ook Nederland te bezoeken. Dat geeft al aan dat ze bijzonder geïnteresseerd zijn in onze watertechnologie.”
Voor Marokko is het vroegere Nedeco en later Royal HaskoningDHV belangrijk geweest in de advisering en het opbouwen van de goede naam van Nederland, meent hij. “Nederland is water! Je ziet dat sommige van onze instituten wereldwijd bekend zijn.”

Aanbestedingen
Tot dusver zijn in de praktijk in de watersector in Marokko evenwel vooral Franse, Spaanse en Turkse toeleveranciers actief. Die slepen keer op keer de opdrachten in de wacht bij openbare aanbestedingen door hun lagere prijsniveau. “Maar,” stelt Houtman “ze weten hier heel goed dat de hightech wateroplossingen nog altijd uit Nederland komen.”
Volgens Houtman en Schueler zijn er voor Nederlandse bedrijven volop kansen in de ontzilting, een voor het aan waterschaarste leidende Marokko, kansrijke ontwikkeling. Ook op het gebied van ‘stress hydrique’, waterstress ofwel het nijpende tekort aan water in Marokko, kunnen Nederlandse technologieën oplossingen bieden. Zo is het onlangs tot Nationaal Icoon bekroonde GROASIS met zijn Waterboxx al sinds 2010 succesvol bezig met het laten groeien van bomen en planten in de Sahara in Marokko.

Vergroening
Ook de bedrijven die zich in de Groene Zone van de COPP 22 zullen presenteren, richten zich op vergroening van droge gebieden. Zo toont de Amsterdamse startup Land Life Company zijn biologisch afbreekbare ‘boomcouveuse’, een klein waterreservoir en bodemverrijkende schimmels die het mogelijk maakt in droge gebieden weer bomen te laten groeien. De gebruikte technologie zorgt ervoor dat de boomwortels dieper groeien zodat het nog aanwezige grondwater toch bereikt wordt.

Justdiggit heeft een eerste project in Marokko al in voorbereiding: de ontwikkeling van een 3000 hectare tellende Hydrologic Corridor in de provincie Rehamna nabij Marrakech.

Aantrekkelijke markt
De COP 22 in Marrakech staat in het teken van ‘Afrika, Landbouw en Adaptatie’, kansrijke thema’s voor de Nederlandse watersector.Wat Marokko een potentieel aantrekkelijke markt maakt voor Nederland is – naast de relatief kleine afstand tot Europa – de inzet van de Marokkaanse overheid. Deze neemt water serieus. In het in 2005 opgestelde Nationale Sanitatie Plan (PNA) zijn ambitieuze doelen vastgelegd: het zuiveren van zestig procent van het afvalwater en het aansluiten van tachtig procent van de inwoners in stedelijke gebieden op het riool- en drinkwatersysteem. Hiervoor is 4,3 miljard euro uitgetrokken waarvan ongeveer de helft nog beschikbaar is,
Met het stijgen van het aantal huishoudens dat op de riolering wordt aangesloten, stijgt ook de behoefte aan een goede afvalwaterzuiveringen en neemt de potentie om hier grondstoffen uit te winnen toe.

“Onbekend maakt onbemind”, denkt Schueler, in een poging de afwezigheid van meer Nederlandse waterpartijen in Marokko te verklaren. “Voor Marokko is naast duurzame energie water een van de belangrijkste focusgebieden. Ik denk dat er veel mogelijkheden zijn voor Nederlandse bedrijven. Ze kunnen daarbij een beroep doen op ons en ons netwerk.”