“Watersector kan invoering innovaties versnellen”

Nederland maakt zich op om een groot deel van de dijken te versterken. Uit de evaluatie van de verlengde derde landelijke toetsing primaire waterkeringen die eind januari werd opgeleverd, bleek dat 1302 kilometer van 3767 kilometer aan primaire keringen niet aan de huidige norm voldoet. Nog 234 kilometer moet nader worden onderzocht. Bijna 35 procent van de Nederlandse dijken is dus onder de maat en daarmee is het aantal afgekeurde dijken ten opzichte van de vorige toetsing nog verder toegenomen. 
Verschillende oplossingen
Rijkswaterstaat en de waterschappen zullen dus alle zeilen moeten bijzetten om ervoor te zorgen dat de primaire waterkeringen aan de normen voldoen. Daarbij kunnen ze gebruik maken van verschillende oplossingen, zoals het versterken van dijken met klei, of de aanleg van geotextiel. Een andere mogelijkheid is het gebruik van het dijkmonitoring- en conditioneringsysteem (het DMC) dat een dijkdoorbraak voorkomt door de waterspanning in een dijk te verlagen.

Wetenschappelijk onderbouwd

Het DMC is in staat om met geavanceerde sensortechnologie de waterspanning en temperatuur van het dijklichaam te monitoren en te bewaken. Als de dijkstabiliteit in gevaar komt door micro- of macrostabiliteit of piping kan het systeem direct ingrijpen. Het overtollige water wordt dan door een filterbuis uit de dijk ontrokken en weggepompt. 
Het DMC is de afgelopen jaren onder meer getest op de Colijnsplaat bij de Zeelandbrug en de Ommelanderzeedijk in Noord-Groningen. Deltares heeft het systeem onderworpen aan een faalkans-analyse, waarvan de resultaten wetenschappelijk zijn onderbouwd.
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Bovendien past het DMC goed binnen de doelstelling van het Hoogwaterbeschermingsprogramma omdat het ten opzichte van traditionele dijkversterking voorziet in een kostenreductie tot 75 procent. 
Toch is het volgens verschillende partijen in de watersector, waaronder directeur Wouter Zomer van de Stichting IJkdijk, niet altijd even eenvoudig om deze en andere bewezen en gevalideerde innovaties op de markt te brengen. “Ik maak wel eens een vergelijking met de agrarische sector. Wanneer de Universiteit Wageningen samen met ondernemers uit de branche innovaties ontwikkelt, worden deze over het algemeen veel sneller ingevoerd in vergelijking met de watersector. In de agrarische sector liggen alle beslisssingen, financiële consequenties en ondernemerschap vaak in één hand, terwijl over dijkversterkingsprojecten veel meer partijen, zoals Rijkswaterstaat en de waterschappen, moeten beslissen.”

Risicomijdend

Een van de grootse uitdagingen voor bedrijven die vernieuwende oplossingen voor dijkversterkingsprojecten bedenken is om hun bewezen en gevalideerde innovaties ook daadwerkelijk naar de markt te brengen, stelt Zomer. “Maar zelfs als de innovaties technisch zijn uitontwikkeld en in de praktijk zijn getest, wil het nog niet zeggen dat het binnen de aanbestedingsregels past.” Daar komt bij dat Rijkswaterstaat en de waterschappen traditioneel gezien nogal behoudend en risicomijdend zijn.
Buitenlandse belangstelling
Tegelijkertijd blijkt er in het buitenland veel belangstelling te zijn voor het DMC,  bleek onlangs tijdens de milieuvakbeurs IFAT in München. In een aparte stand toonden manager product groep PPI, Henk Wiering van Landustrie Sneek, en programmamanager DMC Harry Bos van Volker Wessels Telecom onder meer een maquette van het DMC  aan de bezoekers. Samen met Visser&Smit Hanab hebben zij de afgelopen acht jaar aan de ontwikkeling van het systeem gewerkt. 
Een van de belangrijkste redenen om naar de beurs af te reizen, was om de belangstelling uit andere deltalanden in kaart te brengen, stelt Henk Wiering. “Wij hebben mensen uit alle werelddelen op de stand gehad. Van Iraniërs en Irakezen tot Chinezen en Afrikanen. Ook de Vietnamezen waren bijzonder geïnteresseerd omdat ze daar veel stuwdammen hebben die je qua materiaal met een dijk kan vergelijken. Daar zou het DMC  goed van pas komen om problemen te voorkomen.” 
Op de laatste dag van de beurs kwamen er eveneens bezoekers uit Kuala Lumpur in Maleisië naar de stand die er al drie keer eerder in de week waren geweest. “Deze mensen willen het DMC mee laten dingen in twee tenders; een om de drinkwatervoorziening van een eiland voor de kust van Maleisië te waarborgen en een om water onder een rivierbedding te ontrekken en vervolgens tot drinkwater te zuiveren”, aldus Wiering.