Waterschapspenning voor Francien van de Ven en Piet Beltman


Waterschapspenning voor Francien van de Ven en Piet Beltman

Tijdens de afscheidsreceptie van de bestuurders Francien van de Ven en Piet Beltman van waterschap Aa en Maas op 20 mei kregen beiden de waterschapspenning van de Unie van Waterschappen uitgereikt. De penning werd verleend vanwege de uitzonderlijke staat van dienst van beide bestuurders bij Aa en Maas. 

Francien van de Ven zat vanaf 1 januari 2005 in het Algemeen Bestuur en vanaf 1 januari 2009 in het Dagelijks Bestuur. Tijdens haar bestuursperiode heeft zij zich ingezet voor een kostenefficiënt waterschap. 
Piet Beltman zat sinds 1 maart 1991 in het Algemeen Bestuur van achtereenvolgens De Maaskant en Aa en Maas. Vanaf 1 januari 1999 zat Beltman  in het Dagelijks Bestuur. Hij heeft vele innovaties in gang gezet zoals de Energiefabriek en blijft begaan met het nalaten van een duurzame wereld. 
De penning is van zilver en laat een afbeelding zien van golven, dijken en een dorp en wordt op voorspraak van een waterschap door de Unie van Waterschappen toegekend.