Waterschapsmarkt is op zoek naar bewezen innovaties

Bijna 230 marktpartijen togen naar Tilburg om met de waterschappen te praten over de grote opgaven in het waterbeheer. Door klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie verandert de manier van werken in de waterschapsmarkt en daardoor verandert ook de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Tijdens de Marktdag Waterschappen Zuid werd een open dialoog gevoerd om kansen te bespreken, obstakels uit de weg te ruimen en samen te brainstormen.

Veilig investeren
Dagvoorzitter en hoofd afdeling bouwprojecten van Waterschap Brabantse Delta Kasper Nipius vertelt dat de marktpartijen er zeker van willen zijn dat hun innovatieve oplossing tijdens het aanbestedingsproces niet met anderen wordt gedeeld. “Er is een veilige omgeving nodig om te kunnen investeren. Daarbij hoort de garantie dat een innovatie ten gunste van je bedrijf uitvalt. Er is vertrouwen nodig. Waterschappen mogen concurrentiegevoelige informatie niet zonder toestemming delen. En dat is zeker ook wat de waterschappen in de praktijk brengen. Tegelijk kan dit nog duidelijker en beter, want innovaties toepassen vraagt om lef en duidelijke communicatie.”

Samenwerking cruciaal
Ook de samenwerking die nodig is om innovaties te kunnen implementeren, kwam uitgebreid ter sprake. Nipius: “Als er in een geïntegreerd contract (een contract waarin de levering van een oplossing voor een probleem is vastgelegd, red.) is afgesproken dat een opdrachtnemer een probleem in de beluchtingstank gaat oplossen, is de betrokkenheid van de opdrachtgever nog steeds gewenst. Een marktpartij wil namelijk graag overleg met waterschappers. Overigens moet het niet zo zijn dat de waterschappers overal bovenop zitten. Opdrachtgever en opdrachtnemers hebben beide verantwoordelijkheid en een goede samenwerking vraagt om een investering van beide partijen.”

Pilots
Doordat de waterschappen de markt uitdagen, maar vaak vooral vragen om ´bewezen´ innovaties, is er weinig ruimte om echt te innoveren, stelden diverse marktpartijen. Nipius beaamt dat. “Een aangewezen route is om te starten met een pilot, die pas daarna ‘full scale’ kan worden ingevoerd. Via de Unie van Waterschappen en Stowa worden succesvolle innovaties met elkaar gedeeld en worden pilots nuttig voor meerdere waterschappen. In het huidige klimaat zijn innovaties voor alle waterschappen steeds belangrijker.”

Behoefte
Volgens Nipius wierp de Marktdag Waterschappen Zuid direct vruchten af. “Tijdens de themabesprekingen werden er contactgegevens uitgewisseld en concrete afspraken gemaakt.” De hoge opkomst was, volgens hem, het bewijs dat de waterschappen met dit initiatief in een behoefte voorzien. “De sfeer en openheid in Zuid-Nederland waren heel goed en dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Zowel de marktpartijen en de waterschappen zijn klaar voor de volgende stappen”, besluit Nipius.

Marktdagen Oost-Nederland
In Oost-Nederland hielden zeven waterschappen begin vorig jaar ook twee Marktdagen. Net als nu in Zuid-Nederland was de belangstelling in het Oosten destijds bijzonder groot. Er namen destijds maar liefst vierhonderd aannemers, ingenieursbureaus en MKB-bedrijven deel aan het initiatief.