Waterschapsbestuurder Klaas Schaafsma met pensioen

Klaas Schaafsma

Waterschapsbestuurder Klaas Schaafsma met pensioen
Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op 19 februari trad Klaas Schaafsma af als lid van het dagelijks bestuur. Zijn taken worden overgenomen door Johan Wijnholds.
Schaafsma is bijna 32 jaar verbonden geweest aan het hoogheemraadschap. In 1982 begon hij zijn loopbaan als waterschapsbestuurder bij Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland. Ook na een fusie in 1993 tot Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier bleef hij bestuurder. Na de laatste fusie van de zeven laatste waterschappen in Noord-Holland tot het huidige Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in 2003, nam hij de rol van portefeuillehouder Middelen op zich.
Johan Wijnholds
Tijdens de vergadering trad algemeen bestuurslid de heer Johan Wijnholds van de fractie Bedrijfsgebouwd/KvK toe tot het dagelijks bestuur. Hij zal de portefeuille Middelen van de heer Schaafsma overnemen. De plaats van Johan Wijnholds in het algemene bestuur is ingenomen door Mees Hartvelt.