Waterschapsbedrijf Limburg realiseert demonstratieproject modulaire waterzuivering

In beide projecten wordt 10,7 miljoen euro  geïnvesteerd en zij zullen medio 2016 worden opgeleverd. De realisatie van Verdygo  in twee afzonderlijke projecten in Roermond en Simpelveld vindt plaats in samenwerking met een groot aantal partijen. Na aanbesteding is Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw uit Goor hoofdaannemer van het project geworden. Aan de Stegge is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van beide projecten. De aannemer zal samen met Waterschapsbedrijf Limburg, dat de afvalwaterzuivering verzorgt voor de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas, een blauwdruk ontwikkelen voor het Verdygo-concept.

Een artist impression van modulaire zuivering. Het definitieve ontwerp zal er waarschijnlijk anders uit gaan zien. Bron: Verdygo.

Testen materialen
Daarnaast heeft Waterschapsbedrijf Limburg contracten afgesloten met Royal HaskoningDHV, voor het gebruik van de Nereda® zuiveringstechnologie, en vier leveranciers van opslagtanks (ISS Tanks, SBE, Bestcon en De Groot Vroomshoop). Voor de realisatie is ervoor gekozen om tanks uit vier  verschillende materialen te gebruiken (beton, rvs, hout en gecoat staal), zodat kan worden getest welk materiaal het meest geschikt is. Het bedrijf Croon levert software voor WAUTER, het centrale procesautomatiseringssysteem waarmee zeventien  zuiveringsinstallaties en 141 gemalen vanuit de centrale regelkamer in Roermond worden bestuurd en bediend.

Besparingen
Het modulaire zuiveringssysteem kan jaarlijks naar verwachting circa 20 procent besparen (in investering en in onderhoud) op de bestaande zuivering. Die besparing komt voort uit verminderde investeringskosten, verminderd energieverbruik door maatwerk, energieproductie en de mogelijkheid tot hergebruik van de units. Bovendien is Verdygo volledig over de weg verplaatsbaar. Het modulaire systeem maakt daarnaast snel, goedkoop en arbo-technisch  verantwoord onderhoud mogelijk.

Voordelen voor industrie
Met de flexibele rioolwaterzuiveringsinstallatie kan worden ingespeeld op technologische, demografische of klimatologische ontwikkelingen. Omdat de Verdygo installatie flexibel en modulair is, kan die relatief makkelijk worden vergroot of verkleind. Dat maakt het ook mogelijk dat de industrie zonder problemen kan aan -en afhaken. Dit in tegenstelling tot traditionele waterzuiveringen waarbij aan- en afhaken grote ingrepen in de bestaande installatie vereisen. 

Oude zuivering blijft bestaan
Waterschapsbedrijf Limburg kiest voor een geleidelijke vervanging van de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties. De modulaire zuiveringen worden op het terrein van de bestaande zuiveringen gebouwd. De oude afvalwaterzuivering wordt uit bedrijf genomen, maar blijft voorlopig fysiek gehandhaafd. Dit geeft de mogelijkheid om in één oogopslag de voordelen van Verdygo te laten zien. 

Internationale markt
In 2015 is om het Verdygo concept commercieel te vermarkten, Verdygo BV opgericht. Dit is een zelfstandig werkbedrijf van Waterschapsbedrijf Limburg. Met de oprichting van een aparte entiteit wil WBL voorkomen dat de belastingbetaler risico loopt. WBL-projectleider Twan Houtappels vertelt dat er in Oost-Europa, het Midden-Oosten al belangstelling is voor het project. “Pas nadat WBL het concept als ‘launching customer’ heeft gedemonstreerd, kan Verdygo ook daadwerkelijk worden vermarkt. Op dit moment wordt voor Verdygo BV een bedrijfsplan geschreven. Begin 2016 zal dit plan op de agenda van de Raad van Commissarissen van WBL komen. In het plan wordt duidelijk hoe Verdygo wordt vermarkt en in welke landen de eerste stappen zullen worden gezet. In elk geval zal Waterschapsbedrijf Limburg in de benadering van de markt samenwerken met private partijen. ”

Voor meer informatie zie www.verdygo.com