Waterschapsbedrijf Limburg opent Centrale Regelkamer

Vanuit het waterschapskantoor in Roermond gaat de Centrale Regelkamer het grootste deel van de 18 zuiveringsinstallaties en 149 gemalen en bergbezinkbassins in heel Limburg aansturen. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) – samenwerkingsverband van Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei – geeft de samenwerking in de afvalwaterketen in Limburg daarmee een impuls. In de toekomst wordt het wellicht ook mogelijk om naast de eigen installaties Van WBL ook de tweehonderd gemalen en rioolstelsels van gemeenten te besturen vanuit de Centrale Regelkamer. 

Kostenbesparing
WBL verwacht dat de centrale aansturing van de afvalwaterzuivering leidt tot een vermindering van kosten voor energie, transport en chemicaliën. Op termijn leidt dit ook tot kostenbesparing in de aanleg van riolering. De medewerkers kunnen samenwerken in het bedienen van de installaties en zo een hoog specialistisch kennisniveau opbouwen. 
Vanuit de Centrale Regelkamer kan snel, adequaat en professioneel gereageerd kan worden bij vragen of verstoringen in de afvalwaterzuivering. Dit moet de procesvoering gaan verbeteren.

44 schermen
De Centrale Regelkamer ziet er indrukwekkend uit. Op vijf lange werkplekken staan in totaal maar liefst veertig full-hf LED beeldschermen. Operators die voorheen verspreid over vijf zuiveringslocaties werkten houden hier nu vanuit deze ene plek de schermen in de gaten. Boven hun hoofd hangt een grote videowall met nog eens vier schermen.

Gefaseerd ingevoerd
De Centrale Regelkamer wordt gefaseerd ingevoerd. Medio 2016 is de centrale regelkamer volledig operationeel. De besparing op de exploitatiekosten voor transport van afvalwater, energieverbruik en chemicaliënverbruik wordt na het operationaliseren van een volledige centrale bediening, medio 2019, geschat op ruim 600.000 euro per jaar. De kosten voor het inrichten van een Centrale Regelkamer bedragen Euro 375.000,–.
 

Drs. Theo Bovens, gouverneur provincie Limburg  verrichtte vanochtend de openingshandeling. Op de foto van links naar rechts: Guus Pelzer (directeur Waterschapsbedrijf Limburg, Jan Schrijen (voorzitter waterschap Roer en Overmaas, zittend Theo Bovens (gouverneur Provincie Limburg) en Toine Gresel (voorzitter Waterschap Peel en Maasvallei).