Waterschapsbank gaat jaarlijks waterobligaties uitgeven

Europese beleggers toonden in juni veel belangstelling voor de eerste waterobligatie van de NWB Bank van 500 miljoen euro. Beleggers reageerden enthousiast op de uitgifte en tekenden in voor een totaalbedrag van 1,8 miljard euro. De NWB Bank is een publieke sector bank met Aaa/AA+ratings die financieringen verstrekt die door haar klanten en werkterrein een inherent maatschappelijk en duurzaam karakter hebben. Tot de klanten behoren de Nederlandse waterschappen die volgens een woordvoerder van de bank jaarlijks ruim 500 miljoen euro nodig hebben om uiteenlopende werkzaamheden te financieren, zoals overstromingspreventie, waterbeheer en waterkwaliteit. Een groot deel van de toekomstige investeringen in overstromings- en waterbeheer vindt plaats onder de noemer van het Deltaprogramma. Hierbij houden de waterschappen rekening met zowel patronen van hevigere neerslag als met langere periodes van droogte. 
Succesvolle emissie
De NWB Bank gaf in juni de eerste waterobligatie uit voor een bedrag van 500 miljoen euro. De inschrijvers op deze vijfjarige obligaties waren voornamelijk asset managers en verzekeraars (51 procent), centrale banken en officiële instellingen (30 procent), banken (16 procent) en overige investeerders (3 procent). In geografische termen werd 26 procent geplaatst in de Benelux, 19 procent in Duitsland en Oostenrijk, 13 procent in Frankrijk, 15 procent in Azië, 11 procent in Scandinavië, 7 procent in overig Europa, 6 procent in Zwitserland en 3 procent in de rest van de wereld. Dat betekent dus dat de financiering van onze droge voeten grotendeels vanuit Europa plaatsvindt.

Doelstelling NWB
De NWB presenteerde deze week de halfjaarcijfers. In 2013 zag de bank de winst nog dalen van €40 mln naar €33,9 mln. De oorzaak voor die winstdaling waren onder meer lagere rentebaten en hogere bedrijfslasten. De hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. De bank wil op de internationale financiële markten voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Met die gelden worden publieke projecten gefinancierd. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat