De NK marathon op natuurijs in 2012 (foto: Commons Wiki Media).

Verschillende waterschappen beperken de afvoer van water om de ijsgroei te bevorderen. Ze stellen gemalen en stuwen zo af dat er zo min mogelijk stroming is. Sommige waterschappen zetten ook gemalen uit om de natuur een handje te helpen. Tegelijkertijd geven ze geen garantie dat het ijs overal dik genoeg is om op te schaatsen.

Waterschap Noorderzijlvest stelt vanaf dinsdag 9 februari 15.30 uur een vaarverbod in voor alle vaarwegen binnen het beheergebied. Het vaarverbod is bedoeld om een mooie ijslaag te laten groeien en om schade aan oevers en kades te voorkomen. Het verbod duurt zolang er ijs ligt. Afgelopen week verlaagde het waterschap met het oog op de komende vorstperiode in veel gebieden tijdelijk de waterstand. Hierdoor kon het waterschap extra water afvoeren. Zo komt het watersysteem sneller tot ‘rust’, waardoor gemalen eerder uitgezet kunnen worden.

Geen garantie op dik ijs

Noorderzijlvest zegt geen garantie te kunnen geven dat het ijs overal dik genoeg is om op te schaatsen.”De harde wind zorgt voor scheefstand op het watersysteem, waardoor op sommige plekken heel veel water ligt en elders juist minder. Vanaf vandaag neemt de wind geleidelijk af, dan kan het snel gaan met de ijsaangroei. Bij bruggen en gemalen kan het gevaarlijk zijn. Het blijft dus uitkijken”, zegt Floris Knot namens het waterschap in een bericht op RTV Noord. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden liet zaterdag weten gemalen uit te zetten waar het kan.

Niet alle gemalen stil

Waterschap Drents Overijsselse Delta zet een aantal gemalen in de Kop van Overijssel stil. Andere gemalen draaien, waar het kan, zo beperkt mogelijk. Hiermee bevordert het waterschap de ijsgroei op sloten, kanalen en meren voor schaatsliefhebbers in het waterrijke gebied van de Wieden-Weerribben. Het betekent niet dat alle gemalen worden stilgezet of op minimale capaciteit draaien. Bijvoorbeeld om water uit de polders en eventuele neerslag op te kunnen vangen.

Ook WDOD geeft geen garantie dat het ijs overal dik genoeg is. Schaatsers worden opgeroepen alleen op door ijsverenigingen gecontroleerde plekken te schaatsen en ijs in de omgeving van gemalen en stuwen te mijden, ook al zijn ze niet in werking. Ook roepen de waterschappen iedereen op om zich aan de coronamaatregelen te houden, ook op het ijs. Vermijd drukte en houd voldoende afstand, is het devies.

Draaiboek ijs uit de kast

Nadat het waterschap in Friesland eerder al het zogenoemde ‘draaiboek ijs’ uit de kast had getrokken, zijn sinds maandag diverse sluizen gesloten en 90 procent van de poldergemalen in de provincie uitgezet. “Heel Friesland wil de schaatsen uit het vet. Uiteraard werken wij zo goed als wij kunnen mee aan het bevorderen van de ijsgroei. Vervolgens is het aan Koning Winter om de rest te doen”, aldus een woordvoerster van Wetterskip Fryslân dinsdag in de Leeuwarder Courant.