Door de boomgaarden te beregenen ontstaat om de bloesem een isolerend ijslaagje, dat voorkomt dat de bloemetjes kapotvriezen (foto: Rivierenland).

De afgelopen week hadden veel fruittelers te maken met nachtvorst en één van de manieren om de bloesem te beschermen, is te beregenen. Daarmee krijgen de bloemetjes een isolerend ijslaagje. Voor dat beregenen is echter wel veel water nodig en de waterschappen, die zich nog herstellen van de droge zomer, moesten dus een tandje bijzetten.

Met name Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Rivierenland hebben extra mensen ingezet om de fruittelers van voldoende water te voorzien. Bovendien werd er nauwlettend gecontroleerd, want het onttrekken van oppervlaktewater mag alleen met een vergunning van het waterschap. Het waterschap controleert hierop om te voorkomen dat vergunninghouders gedupeerd worden als er door illegale onttrekkingen te weinig water overblijft.

Door het massaal beregenen bij een lagere rivierstand was extra capaciteit in het watersysteem noodzakelijk (foto: Rivierenland).

Isolerend laagje ijs
Door de boomgaarden te beregenen ontstaat om de bloesem een isolerend ijslaagje, dat voorkomt dat de bloemetjes kapotvriezen en de fruitoogst mislukt. In de periode van 10 tot en met 13 april daalde de temperatuur verschillende nachten tot onder het vriespunt. In de Betuwe, het Land van Maas en Waal en in de Bommelerwaard stonden de fruittelers daarom alle nachten klaar met installaties en pompen om water over de bloesem te sproeien. Het betekent lokaal dat er soms veel water wordt gevraagd. Waterschap Rivierenland zorgde ervoor dat het watersysteem daar klaar voor was. Dat was een uitdaging want door het massaal beregenen bij een lagere rivierstand was extra capaciteit noodzakelijk. Daarom installeerde het waterschap onder meer extra pompen bij inlaat De Bonte Morgen, waarmee de fruitteelt van voldoende water kon worden voorzien. Loco-dijkgraaf Mathieu Gremmen plaatste er de volgende tweet over (klik door om de video te zien):