Waterschappen werken aan protocollen voor de 1,5-meter-samenleving

Het ministerie van IenW heeft de waterschappen onlangs gevraagd om werkprotocollen op te stellen voor de 1,5 meter samenleving. Er zijn inmiddels drie versies aangeleverd aan de werkgroep protocol bij het ministerie van VWS voor commentaar. De Unie van Waterschappen gaat ervan uit dat IenW de input daarvan gebruikt voor de terugkoppeling op de werkprotocollen.

De waterschappen onderzoeken of voor alle waterschappen eenzelfde protocol kan gaan gelden, maar een woordvoerder van de Unie van Waterschappen stelt dat ieder waterschap vrij is in het bepalen van het eigen beleid.

Waterschappen hebben inmiddels 3 versies bij het ministerie van IenW aangeleverd. (Regio West, Regio Midden, en een versie van 3 waterschappen uit Regio Zuid)
Het gaat om kaders die straks duidelijkheid moeten bieden aan de overheid, opdrachtnemers, ketenpartners, klanten en werknemers over hoe een waterschap taken uitvoert met als vertrekpunt de ‘1,5-meter-samenleving’. Uitgangspunten zijn o.a. de adviezen en maatregelen van het RIVM, maar ook het gepast kunnen blijven doen van de waterschapstaken met betrekking watersysteembeheer, waterveiligheid en waterketen.

Denk hierbij aan de volgende maatregelen

• Algemene hygiënemaatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus

• Maatregelen die gericht zijn op het houden van afstand, dus kijken welke medewerkers hun taken vanuit huis kunnen (blijven) verrichten, splitsen van teams en verdelen medewerkers over verschillende werkdagen, medewerkers die vallen onder de risicogroep gaan altijd vanuit huis werken, stimuleren van thuiswerken

• Leveranciers komen alleen op afspraak (onderscheid tussen goederenleveranciers en leveranciers van diensten)

• Maatregelen bij noodzakelijke betreding van een locatie.

• 1,5m afstand houden: eenrichtingsverkeer binnen kantoren, gebruik van liften, trappenhuizen en vergaderruimtes, indeling van werkplekken, gebruik van werkplekken om kruisbesmetting te voorkomen, met hoeveel medewerkers je maximaal op een kamer mag werken, extra fysieke voorzieningen die nodig zijn, werkwijze voor medewerkers in het veld enz.

• Beperking face-to-face meetings; overleg (intern en extern) zoveel als mogelijk digitaal

• Beperking toegang voor externen op sommige locaties

• Luchtbehandeling en schoonmaakcriteria (extra schoonmaken/desinfecteren enz.)

• Werkwijze bij calamiteiten en ontruimingen

• Woon-werkverkeer: bijvoorbeeld medewerkers reizen zo min mogelijk

• Richtlijnen voor het (samen)werken met andere instanties/organisaties

• Richtlijnen voor het organiseren van democratische vergaderingen, maar ook (informatie)bijeenkomsten en andere vergaderingen