Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu droeg ook een mondkapje tijdens een recent bezoek aan de rwzi in Rotterdam-Hoogvliet van waterschap Hollandse Delta (foto Hollandse Delta).

Waterschappen komen door de coronacrisis lastig aan mondkapjes om rwzi-medewerkers tegen bacteriën, virussen en ziektekiemen te beschermen. Bij sommige waterschappen dreigt een tekort. Bovendien komt het einde van de extra voorraad van 10 duizend mondkapjes die de Unie van Waterschappen een maand geleden inkocht nu in zicht. Het is onduidelijk of het coördinatiepunt persoonlijke beschermingsmiddelen tijdig in nieuwe mondkapjes kan voorzien.

Medewerkers die met afvalwater werken moeten bij sommige werkzaamheden persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, stelt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen. Denk aan beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, masker en/of gezichtsbescherming. Al deze maatregelen om veilig met afvalwater te werken, staan volgens de woordvoerder in de Arbocatalogus van de waterschappen.

Mondkapjes essentieel

De medewerkers moeten de mondkapjes dragen als ze monsters van het in- en effluent nemen, maar ook op plaatsen waar aerosolvorming, nevel, damp of spetters optreden. “De beschikbaarheid van mondkapjes is essentieel. Het blijft een belangrijk punt van zorg voor waterschappen of ze eraan kunnen komen”, benadrukt de woordvoerder van de Unie van Waterschappen. “Het rioolwaterzuiveringsproces moet immers 24 uur per dag, zeven dagen in de week doorgaan. We kunnen het niet stilleggen.”

Extra voorraad ingekocht

De Unie van Waterschappen kocht een maand geleden een extra voorraad van 10 duizend mondkapjes in, de zogeheten FFP 2 maskers. Deze maskers sluiten volledig op het gelaat aan en moeten de medewerkers beschermen tegen bacteriën, virussen en ziektekiemen. “Het dreigend tekort is niet voor alle waterschappen even nijpend. Sommige waterschappen hebben nog voor twee weken voldoende mondkapjes, andere waterschappen kunnen nog wat langer door met de voorraad. Maar het einde komt in zicht.” Sommige waterschappen hebben meer mondkapjes dan andere waterschappen nodig. Dat is onder meer afhankelijk van het aantal zuiveringen en of er extra (onderhouds) werkzaamheden zijn gepland.

Structurele oplossing

De Unie van Waterschappen pleit voor een structurele oplossing en verwijst hierbij onder meer naar het coördinatiepunt persoonlijke beschermingsmiddelen. De ministeries van VWS en IenW hebben dit coördinatiepunt eind vorige week opgezet om de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen (inclusief mondkapjes) te verbeteren voor sectoren buiten de zorg.

Coördinatiepunt opgezet

Waterschappen die mondkapjes nodig hebben kunnen terecht bij dit coördinatiepunt. Wanneer het einde van de voorraad in zicht komt, kunnen ze via een aanvraagformulier mondkapjes aanvragen. Maar het is volgens de woordvoerder onduidelijk of er vervolgens snel genoeg geleverd kan worden.
VWS verzendt binnenkort voor een structurele oplossing een brief naar de groothandelaren van mondkapjes om ook weer te gaan leveren aan klanten buiten de zorg, zoals waterschappen.