Waterschappen verruilen telemetrie door webbased systemen

Waarom doen waterschappen afstand van telemetrie? Vaak geven niet-technische factoren de doorslag voor vernieuwing, zoals het grote aantal fusies en de bijbehorende schaalvergroting. Waterschappen hebben tegenwoordig een veel groter werkgebied. Behalve capaciteitsproblemen zorgt schaalvergroting ook voor andere ‘uitdagingen’. Door fusies worden waterschappen geconfronteerd met verschillende systemen die moeilijk te integreren zijn. Daarbij zijn systemen met telemetrie vaak al 30 tot 40 jaar geleden geïnstalleerd. Ofwel, de uitdrukking ‘achterhaalde technologie’ is niet overdreven.
Web als basis
Wat komt er nu voor in de plaats? Neem bijvoorbeeld Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Rijn en IJssel. Zij hebben inmiddels grote delen van hun telemetrie-installatie vervangen door nieuwe webbased oplossingen. De meest opvallende verschillen is het grote verschil in de manier waarop nu de verbinding tussen controllers in het veld en de centrale controlepost verloopt. Piet van Dijk, projectleider bij Hoogheemraadschap van Rijnland: “De oude telemetrie werkte nog met vaste en deels mobiele telefoonverbindingen (gsm), de huidige techniek communiceert via alle beschikbare kanalen die toegang geven tot het wereldwijd internet. Vandaar de uitdrukking ‘webbased’. Controllers die nu bij gemalen en stuwen komen te staan – zoals de Saia PCD3 – maken hun verbinding met de hoofdpost via internet. Deze controllers zijn namelijk, evenals tablets, smartphones en computers, deelnemers aan het internet en dus apparaten met een IP-adres. Het medium dat ze voor hun communicatie gebruiken kan uiteraard koper of glasvezel zijn, maar ook de ether, waar met 3G, 4G of 5G enorme hoeveelheden data op hoge snelheid verplaatst worden.”

Kosten
Gevraagd naar de voordelen antwoordt Eric Welling, projectleider bij Waterschap Rijn en IJssel: “Met het gebruik van webtechnologie profiteert het waterschap van het voordeel dat er geen kosten voor elke stuw of gemaal gemaakt hoeven te worden voor een SCADA-systeem met bijbehorende licenties. De lokale pagina’s waarop de bediening is te zien, zijn internetpagina’s die in de PCD’s draaien en via de webserver worden getoond op een panel of PC. Daarnaast is er het gemak van de programmeersoftware; deze is erg toegankelijk. Met een USB- of ethernetkabel tussen de PC en de PCD is het ook eenvoudig om online te komen.” Bijkomend voordeel is dat de data die een PCD3 Wide Area Controller in het veld op flashgeheugen opslaat, uiteraard ook vanaf de hoofdpost kan worden gelezen. Storingsmeldingen worden doorgegeven naar de hoofdpost en kunnen direct per e-mail verstuurd worden. 
Foto en tekst Bart Driessen