De grondwaterstanden zijn op de hoge zandgronden nog niet hersteld. (foto: Waterforum).

De Landelijke Commissie Waterverdeling verwacht dat het neerslagtekort de komende week oploopt tot 289 millimeter. Daarmee is het droogterecord uit 1976 verbroken. Regionaal is er al sprake van watertekorten en een landelijk watertekort ligt op de loer. Dat stelt de droogtemonitor van dinsdag 25 juli. In het Zuiden en in het Oosten van het land verdelen de waterschappen het water volgens de verdringingsreeks.

In de Waterwet is in de verdringingsreeks vastgelegd waarvoor het water bij beperkte beschikbaarheid gebruikt mag worden. Veiligheid heeft prioriteit. Dat betekent dat dijken nat worden gehouden om te voorkomen dat ze afschuiven. Na veiligheid krijgt de drinkwater- en de energievoorziening voorrang. Eventuele opbrengstverliezen in de landbouw en andere economische sectoren worden als noodzakelijkerwijs te accepteren beschouwd of er wordt een beroep gedaan op het eigen initiatief van deze sectoren om tijdelijk andere bronnen aan te boren.

In de verdringingsreeks is bepaald hoe het water in Nederland wordt verdeeld als er sprake is van schaarste (Bron: Infomil).

Prioriteiten
De rangorde van belangen binnen de categorieën 1 en 2 is op nationaal niveau vastgelegd. Tussen de categorieën 3 en 4 is de rangorde niet nationaal vastgelegd. ‘Binnen (maar niet tussen) die categorieën kan bij provinciale verordening een verdere rangschikking plaatsvinden’, aldus Infomil. De industrie wordt geacht zelf voor de watervoorziening te zorgen. Directeur Water Roy Tummers van VEMW laat weten dat de droogte voor de industrie vooralsnog geen serieuze gevolgen heeft, maar dat bedrijven alert zijn en daar waar mogelijk minder water op hun sites gebruiken.

Gebruik grondwater
Boeren in het zuiden en oosten mogen geen oppervlaktewater meer gebruiken om hun gewassen te beregenen. “Maar zij mogen nog wel grondwater gebruiken om hun oogsten te redden”, stelt een woordvoerster van waterschap Aa en Maas. Door Wetterskip Fryslan is sinds 26 juli ook het beregenen van gras en gazons met grondwater niet langer toegestaan. “Deze situatie is uitzonderlijk. Het is voor het eerst sinds 1976 dat wij de verdringingsreeks daadwerkelijk moeten toepassen”, aldus het Friese waterschap.

Onderscheid 
Tussen tien uur ’s avonds en acht uur ’s ochtends mogen de Friese landbouwers hun gewassen voorlopig nog wel beregenen. Het waterschap heeft een lijst opgesteld met de beschikbaarheid voor water waarbij onderscheid is gemaakt tussen verschillende gewassen. Als de droogte aanhoudt zal de beschikbaarheid van water voor specifieke gewassen steeds verder afnemen. Boomkwekerijen, de glastuinbouw en bloembollen en bloemknollen krijgen voorlopig nog wel toegang tot water. Zij mogen de komende dagen hun gewassen nog wel 24 uur per dag beregenen.

Overleg
Rijkswaterstaat, de waterschappen, provincies, het KNMI overleggen nu wekelijks over het watertekort, vertelt Jane Alblas van de Unie van Waterschappen. Zij geeft aan dat een landelijk watertekort dreigt, maar durft niet te voorspellen wanneer daar sprake van zal zijn.