Waterschappen trainen collega’s uit Bangladesh

In veel landen is de aandacht voor beheer en onderhoud beperkt. Door de beheerkosten expliciet te maken en te betrekken bij de investeringsbeslissing kunnen betere keuzen gemaakt worden.

Samenwerking met partners
De training werd op verzoek van het Blue Gold-project in Bangladesh verzorgd door Dutch Water Authorities, samenwerkende waterschappen. De cursus is gefinancierd door de Nederlandse Ambassade in Bangladesh.

Aan de trainingen werkten 5 waterschappen mee, maar ook partners als Deltares, UNESCO-IHE, Colibri Advies, Mott MacDonald, Fiber Core Europe en KWS droegen bij aan de training.

Pratische handvatten
Naast theoretische lessen bezochten de ingenieurs uit Bangladesh dijkversterkingsprojecten, gemalen, werkplaatsen, een rioolwaterzuiveringsinstallatie en de Maasvlakte II.

De deelnemers aan de training kregen naast de kennis ook praktische handvatten mee. Zo verzorgde Deltares een introductie over software voor het ontwerp van waterkeringen en toonden KWS en FiberCore mechanische apparatuur die corrosiebestendig is in de warme en zilte omstandigheden in de delta van Bangladesh.

Vervolg van trainingsmodule
De training is modulair opgebouwd en is eenvoudig te herhalen. Dutch Water Authorities evalueert de mogelijkheden om deze training vaker aan te bieden als onderdeel van langlopende samenwerkingsverbanden met andere landen.

(Persbericht Unie van Waterschappen, oktober 2016)