Waterschappen starten samenwerking met Colombia

Binnen dit Water Governance Partnership ondersteunen de waterschappen het CVC de komende 4 jaar op het gebied van water governance: hoe organiseer je het waterbeheer op een integrale, duurzame en effectieve manier? In Colombia is grote belangstelling voor de Nederlandse kennis en ervaring op dit gebied. 
Met deze inzet sluiten de waterschappen aan bij de samenwerking van het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstituten met Colombia en dragen daarmee bij aan versterking van de exportpositie van Nederland. De ondertekening viel dan ook samen met een handelsmissie van minister Schultz van Haegen aan Colombia. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Louis Bijlmakers (lbijlmakers@dommel.nl) van waterschap De Dommel.