Pulsvissers vangen de beschermde vissoorten uit de beek (foto: waterschap Vallei en Veluwe).

Waterschap Vallei en Veluwe is druk bezig om beschermde vissoorten, zoals de elrits, beekprik en de rivierdonderpad te redden. Door de aanhoudende droogte en hoge temperatuur vallen delen van het bekensysteem droog waardoor beschermde vissen dreigen te sterven. Ook waterschap De Dommel en waterschap Limburg zijn bezig om beschermde vissen te redden.

Twee gecertificeerde vissers zijn vanaf donderdag 19 juli bezig om de beschermde vissoorten uit de Verloren Beek bij Epe via pulsvissen te vangen. Sinds vrijdag krijgen ze ondersteuning van vier leden van de Stichting de Beekprik.
“De focus lag op het redden van de elrits”, zegt een woordvoerster van waterschap Vallei en Veluwe. Deze unieke vissoort komt maar op twee plaatsen in Nederland voor: in beken in het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe en in Limburg.

Beekprik
Daarnaast vangen de vissers ook de beschermde beekprik en rivierdonderpad. “In totaal zijn er nu tussen de 600 en 1000 elritsen gevangen”, vervolgt de woordvoerster. “De vissers plaatsen de vissen eerst in een bak met zuurstofrijk water om ze vervolgens in de Grif uit te zetten.”
Wanneer er weer regen valt en het peil van de beek stijgt, kunnen de vissen zich zelf weer over de beken verspreiden omdat de Grift hiermee in verbinding staat. De situatie bij de beken, ook Natura 2000 gebied, zijn in kaart gebracht zodat het waterschap ook daar waar nodig de beschermde vispopulaties kan redden.

Kwabaal
Ook in Limburg vallen steeds meer beken droog, stelt een woordvoerster van Waterschap Limburg. Medewerkers hebben al op verschillende plaatsen dode vissen uit het water verwijderd. Wanneer beken dreigen droog te vallen, proberen medewerkers van het waterschap de vissen over te zetten naar waterrijke plaatsen, zoals andere beken of grindgaten bij de Maas. Er is geen speciale focus op het redden van de beekprik en andere beschermde vissoorten. Er zijn wel tientallen beekprikken aangetroffen in de droogvallende Vlootbeek die onder Roermond loopt. De beschermde vissoort is overgezet naar de Rode Beek bij Vlodrop. Een van de meest opvallende vissoorten die zijn gevonden is de kwabaal: een zeldzame kabeljauwachtige vis.

Grondwaterputten
De aanhoudende droogte heeft ook een negatief effect op de beekprik in het gebied van waterschap De Dommel. Deze beschermde vissoort is enkele jaren geleden uitgezet in de Reusel. De beekprik zit in de bodem en kan er niet uitgeschept worden. De hele populatie in deze beek zou volgens het waterschap verdwijnen als ze geen water krijgen. De Reusel is nog niet zodanig ingericht dat de populatie zichzelf kan redden. Daarom hebben medewerkers van het waterschap zaterdag 21 juli pompen nabij Lage Mierde geïnstalleerd. Via een slootje dat aantakt op de Reusel wordt water uit grondwaterputten aangevoerd om de stroming in de beek op gang te brengen.