Waternet besloot maandagochtend de sluizen niet dicht te zetten, gemalen niet te stoppen en geen vaarverbod uit te vaardigen in Amsterdam (foto: Waternet).

Waterschappen nemen diverse maatregelen zodat schaatsers deze week kunnen genieten van het ijs. Zo heeft Wetterskip Fryslân 23 februari ongeveer tweehonderd poldergemalen uitgezet om de ijsaangroei te bevorderen. Ook andere waterschappen nemen vergelijkbare maatregelen.

Nederland maakt zich op voor een extreem koude week. Vanaf maandag staat een aantal dagen met maxima tussen +1 en -2 graden op het programma. Op veel plekken worden dus ijsdagen (maxima onder 0) verwacht. Daarbij vriest het ’s nachts lokaal streng met waarden net onder -10 graden. Hierdoor is zelfs een regionale koudegolf niet uitgesloten. Daarvoor zijn vijf ijsdagen op rij nodig en moet het drie dagen streng vriezen. Schaatsers konden vorige week al terecht op enkele ijsbanen en deze week kan steeds meer op echt natuurijs worden geschaatst.

Poldergemalen uitgezet
Wetterskip Fryslân heeft sinds 23 februari ongeveer 200 poldergemalen uitgezet om de ijsaangroei te bevorderen. Wetterskip Fryslân ging ook in het weekend door met het uitzetten van poldergemalen om het water tot stilstand te laten komen.
Dankzij de gunstige weersomstandigheden kon Wetterskip Fryslân grotendeels stoppen met de bemaling. Zaterdagmiddag is ongeveer 90 procent van de poldergemalen uitgeschakeld. Hierdoor komt er minder water op de Friese boezem en kunnen ook de afvoersluizen naar het Lauwersmeer en de Waddenzee sluiten.
Om onnodige wateroverlast te voorkomen zet het waterschap overigens niet alle poldergemalen uit. Per dag bekijkt het waterschap in welke polders het verantwoord is om de gemalen uit te zetten. Op plekken waar veel kwelwater omhoog komt blijven de poldergemalen langer aan.

IJsnota van kracht
Bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is vanaf 23 februari de zogenaamde IJsnota van kracht. Het betekent dat het waterschap gemalen heeft uitgezet, zodat de stroming van het water afneemt en er een stabiele ijsvloer kan ontstaan. Ook sluit het waterschap noodkeringen en sluizen en geldt voor meerdere vaarwegen een vaarverbod.
Waternet maakte dinsdag 27 februari bekend de IJsnota in te voeren. IJsmeester Martine Lodewijk van Waternet: ”Waternet sluit een deel van de grachten af voor vaarverkeer, zodat het ijs niet kapot wordt gevaren. Ook sluiten we sommige sluizen, gemalen en noodkeringen. Daardoor stroomt het water minder snel en kan het ijs op de grachten aangroeien.” De laatste keer dat Amsterdammers door de binnenstad konden schaatsen was in 2012.

Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Noorderzijlvest heeft eveneens verschillende maatregelen genomen. Zo voert het waterschap het water in de boezem gelijkmatig af, want hoe minder beweging in het water, hoe beter het is voor de ijs aangroei. Daarnaast vraagt het waterschap bootbezitters om de komende dagen niet meer te varen. Als de vorst doorzet heeft Noorderzijlvest nauw contact met de andere waterschappen en ijsverenigingen om samen te zorgen voor een mooie ijsvloer. Ook stelt het waterschap dan een vaarverbod in.

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bij waterschap Drents Overijsselse Delta staat het gemaal A.F. Stroïnk stil, meldt de Unie van Waterschappen in een bericht op de site. Bij het hoogheemraadschap van Rijnland is nog geen totale maalstop. Doorspoelgemalen die niet nodig zijn voor peilbeheer worden wel uitgezet. Bij bepaalde poldergemalen kijkt het hoogheemraadschap wat mogelijk is. Als de vorst aanhoudt dan worden de boezemgemalen bij Katwijk en Spaarndam uitgezet.

Waterschap Vallei en Veluwe

Bij waterschap Vallei en Veluwe gaan de grote gemalen waarschijnlijk vanaf maandag op stil en de kleinere op laag niveau. Waterschap Zuiderzeeland roept inwoners op om altijd alert te zijn bij het betreden van natuurijs. In Flevoland stroomt het water altijd, omdat het overtollige water uit het gebied gepompt moet worden. Door deze stroming onder het ijs, is schaatsen op ijs in brede sloten, tochten en vaarten gevaarlijk. Veilig schaatsen kan volgens het waterschap op een officiële natuurijsbaan. Waterschap Hollandse Delta heeft reinigers en stuwen stilgezet. Daarnaast houdt Hollandse Delta het water onder het ijs met de gemalen op een constant peil om een stabiele ijslaag te bevorderen.

Harde wind
Schaatsen op meren en plassen zit er volgens de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) deze week niet in. „Door de harde wind gaan ze niet volledig bevriezen”, waarschuwt Rieks Poelman, voorzitter van de sectie Natuurijs van de schaatsbond in het Noordhollands Dagblad. Het ijs blijft daardoor ’absoluut onbetrouwbaar’.