Het initiatiefwetsvoorstel voor een correctief bindend referendum is op 14 februari door de Tweede Kamer aangenomen. SP-Kamerlid Renske Leijten diende het voorstel in. Er komt een uitzonderingspositie voor decentrale overheden, waaronder waterschappen. Zij kunnen straks zelf bepalen of ze hun besluiten onderwerpen aan een beslissend referendum onder ingezetenen. De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met het initiatief.

In een bindend correctief referendum kunnen Nederlanders zich uitspreken over een wet die de Tweede en Eerste Kamer hebben aangenomen, maar nog niet is ingevoerd. De Tweede Kamer heeft het initiatiefwetsvoorstel aangenomen. Opvallend is dat D66 als enige partij van de coalitie het voorstel steunde, terwijl VVD, CDA en ChristenUnie tegen stemden.

Twee derde meerderheid nodig

Als ook de Eerste Kamer later instemt met het wetsvoorstel, wordt de wet na de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen opnieuw ingediend. Dan is in beide Kamers tweederdemeerderheid nodig, omdat het om een grondwetswijziging gaat. Het voorstel werd op 14 februari gesteund door 86 van de 150 Kamerleden. Dat is bij de huidige verhoudingen in de Tweede Kamer niet genoeg voor een tweederdemeerderheid, maar die zullen bij de verkiezingen mogelijk nog veranderen.

Bindend correctief referendum

Een bindend correctief referendum zou burgers meer invloed geven op het wetgevingsproces, doordat zij zich mogen uitspreken nadat een wetsvoorstel door beide Kamers is aangenomen. Als de meerderheid van de kiesgerechtigden die meedoen aan het referendum het voorstel alsnog niet steunen, kan het worden verworpen. Er zijn verschillende voorwaarden geopperd waarbinnen een referendum kan worden ingesteld en bindend zou zijn.

Uitzondering waterschappen

De Unie van Waterschappen meldt op de website dat ze zich er hard voor hebben gemaakt dat de algemeen besturen van waterschappen zelf kunnen bepalen of ze hun besluiten onderwerpen aan een beslissend referendum onder de ingezetenen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met deze uitzonderingspositie voor gemeenten, provincies en waterschappen.
Voor het bindend correctief referendum zijn eerder vier wetsvoorstellen gesneuveld, de laatste in juli 2022. De andere drie waren ingediend zonder succes tussen 1996 en 2017.