Europese miljoenen beschikbaar voor waterschappen

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Nederlandse Waterschapsbank maken samen 200 miljoen euro beschikbaar voor klimaatgerelateerde investeringen door waterschappen. De financiering is voornamelijk bedoeld voor kleine en middelgrote projecten op het gebied van hoogwaterbescherming en watermanagement. De NWB Bank geeft de voordelen van de financiering van de EIB één op één door aan de waterschappen.

Binnen het project leent de EIB 100 miljoen euro aan NWB Bank, onder voordelige voorwaarden en met een looptijd van 25 jaar. Binnen haar mandaat mag de EIB maximaal 50 procent van elk gefinancierd project bekostigen, waardoor NWB Bank de andere helft opbrengt. Zo zal er in totaal 200 miljoen euro beschikbaar komen voor investeringen door de Nederlandse waterschappen.

NWB en EIB zijn ‘natuurlijke partners’
“Veel mensen onderschatten het belang van de waterschappen,” stelt Heinz Olbers, directeur leningsoperaties West-Europa bij de EIB. “Maar juist in Nederland hebben deze organen een enorme verantwoordelijkheid om het water te beheren en het land droog te houden – zeker met het oog op klimaatverandering. De NWB Bank is al jaren een natuurlijke partner voor de EIB om waterprojecten mee te financieren en we zijn erg blij met de voortzetting van deze samenwerking.”

‘Waterschappen zijn koploper’
Frenk van der Vliet, chief commercial officer van de NWB Bank, voegt toe: “De waterschappen zijn toonaangevend op het gebied van klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en biodiversiteit. Ook zijn ze koploper in het beperken van het eigen energieverbruik en het zelf duurzaam opwekken van energie. Met deze aantrekkelijke financiering brengen we de duurzaamheidsdoelen weer een stukje dichterbij.”

Met een handtekening bezegelden (vlnr) Ineke van Tright (juridische afdeling EIB), Teun de Jong (senior loan officer EIB) en Frenk van der Vliet (chief commercial officer NWB) het investeringsproject (foto: EIB).