Waterbazen-wandelingen
De waterschappen introduceren wandelingen waarmee je van alles kunt leren over water. beeld: Unie van Waterschappen).

De waterschappen introduceren wandelingen waarmee je van alles kunt leren over water. De Unie van Waterschappen speelt met de wandelingen slim in op een specifieke behoefte in tijden van corona. Er zijn wandelingen voor op dijken, in de natuur of in de stad. Onderweg ontdekken de deelnemers wat ze kunnen doen aan schoon en voldoende water, kunnen ze de waterkwaliteit checken of wadi’s spotten. Voor kinderen zijn er speciale opdrachten.

De wandelingen van de waterschappen kunnen bijdragen aan het waterbewustzijn van Nederlanders. De OESO stelde jaren geleden vast dat het waterbewustzijn van de inwoners van een land dat voor een groot deel onder zeeniveau bijzonder laag was. Tijdens de wandelingen over dijken komen wandelaars er achter hoe een dijkwachter een dijk inspecteert. Hoe herkennen zij schade aan de dijk? Wat betekent een oranje vlaggetje op de dijk? En zo zijn er nog veel meer opdrachten die het kennisniveau van de wandelaars vergroten.

Stad

In de stad volgen er opdrachten op het gebied van klimaatadaptatie. De wandelaars zien bijvoorbeeld hoe mensen het water van hoosbuien in een regenton opvangen.  Ook wordt uitgelegd wat wadi’s zijn. Tijdens een wandeling in de stad ontdekken de deelnemers spelenderwijs wat zij zelf kunnen doen om water te besparen.

Natuur

In de natuur is er de mogelijkheid om de waterkwaliteit onderzoeken. Met de waterdiertjes zoekkaart wordt duidelijk welke waterdieren er de natuur te vinden zijn. Ook zijn er enkele opdrachten over waterpeilen. Heeft een boer bijvoorbeeld hetzelfde waterpeil nodig als iemand die kano’s verhuurt?

Wandelingen

De Waterbazen Wandelingen zijn gratis te downloaden en speciaal geschikt voor op de mobiele telefoon.