Waterschappen internationaal de boer op met Dutch Water Authorities

Alle waterschappen zullen via Dutch Water Authorities wereldwijd hun kennis gaan delen in landen waar het waterbeheer grote uitdagingen kent. Zij leren hier zelf van en steunen daarmee tegelijk de exportpotentie van de Nederlandse waterbedrijven. Het delen van kennis gebeurt in samenwerking met Rijkswaterstaat, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Bedrijven leveren de techniek, waterschappen brengen kennis in op het gebied van beheer en onderhoud.
Ondernemende waterschappen
In het rapport Rembrandt Water  is uitgewerkt hoe een publiek-private organisatie de Nederlandse waterkennis zou kunnen vermarkten. Onder een aantal randvoorwaarden is het formeel toegestaan dat waterschappen internationaal actief zijn. Volgens een woordvoerder van de Unie van Waterschappen rekening houden met twee zaken. Zijn de activiteiten dienstbaar aan de publieke kerntaak en zijn bij de uitvoering de risico’s afdoende afgedekt en de geldende randvoorwaarden in acht genomen?
Internationale tenders
De Nederlandse waterbedrijven reageren verheugd op de komst van Dutch Water Authorities en zijn voornemens om samen met ingenieurs, waterschappen, drinkwaterbedrijven en aannemers op internationale tenders in te schrijven. Ook Simon Smits, directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, is blij met het initiatief van de waterschappen: “Op het ministerie van Buitenlandse Zaken werken wij aan de geïntegreerde agenda van Hulp en Handel. Wij zien heel graag dat waterschappen samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen de grens over gaan.”
Werkwijze
Gerard Doornbos, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, legt uit waaraan Dutch Water Authorities wil gaan voldoen: “We werken aan één duidelijk aanspreekpunt, één adres waar internationale vragen aan waterschappen gesteld kunnen worden. Waterschappen zoeken vervolgens samen naar de antwoorden en zetten waar mogelijk expertise in.”