Waterschappen gaan meer betalen aan maatregelen primaire waterkeringen

Voor versterkingsmaatregelen die nodig zijn in verband met de aanpassing van hydraulische randvoorwaarden of het voorschrift voor toetsen op veiligheid wordt vanaf dit jaar 50% door het rijk en 50% door de gezamenlijke waterschappen bekostigd. Deze nieuwe wettelijke regeling komt voort uit de afspraken uit Bestuursakkoord Water. 

In 2014 moeten de waterschappen zelf maximaal 131 miljoen euro financieren en vanaf 2015 is dat bedrag verhoogd tot maximaal 181 miljoen euro. Meer informatie: www.helpdeskwater.nl