Polymeren, gebruikt als flocculanten in de afvalwaterzuivering, dragen voor 5 tot 10 procent bij aan de CO2-uitstoot van de Nederlandse waterschappen (foto: Waterschapsbedrijf Limburg).

In een nieuw opgerichte ‘buyer group’ Polymeren gaan zeven waterschappen samen met onderzoeks- en adviesbureau CE Delft onderzoeken hoe ze via het instrument van de aanbesteding de markt van de polymeren kunnen beïnvloeden. Waterschappen gebruiken polymeren om het proces van de afvalwaterzuivering te verbeteren, maar deze worden gemaakt uit aardolie. Er zijn ook duurzame alternatieven.

Het afbouwen van het gebruik van petrochemische polymeren past in het beleid van de waterschappen om de CO2-uitstoot van hun werkprocessen te verminderen. De polymeren dragen nu voor 5 tot 10 procent bij aan de CO2-uitstoot van de waterschappen. Maar ze spelen als flocculanten voor het indikken en ontwateren van zuiveringsslib een belangrijke rol in de waterzuivering, dus ze simpelweg weglaten is geen optie. Wél is het mogelijk om in te zetten op polymeren die minder CO2-uitstoot veroorzaken. Een onderzoek van STOWA uit 2016 toonde aan dat er duurzame alternatieven beschikbaar zijn.

Geen duidelijke marktvraag
Datzelfde STOWA-onderzoek concludeerde echter dat er geen duidelijke marktvraag is naar alternatieve biobased flocculanten en dat deze alternatieven (nog) niet dezelfde prestatie kunnen leveren als petrochemische polymeren. ‘Doordat waterschappen in hun aanbestedingen geen aandacht besteden aan de milieu-impact van de producten, is er geen drijfveer voor producenten om hun R&D hierop in te richten’, schreef STOWA vier jaar geleden in het rapport.

Aanbestedingstool in 2021
De bal wordt nu opgepikt door de waterschappen. Samen met CE Delft gaan ze bekijken hoe ze hun aanbesteding zodanig kunnen inrichten dat de markt voor duurzame polymeren groter gaat worden. Daarvoor wordt een aanbestedingstool ontwikkeld. Dit jaar nog bespreken de waterschappen met de leveranciers en producenten hoe deze aanbestedingstool het beste kan worden vormgegeven. De intentie is om de tool in 2021 daadwerkelijk toe te passen op diverse aanbestedingen.