Waterschappen en provincies zijn niet te vergelijken

Op 15 maart kunnen we gelijktijdig stemmen voor de provincies en voor de waterschappen. De kans is daardoor groot dat je beide overheden op een gelijke manier bekijkt, maar dat is onterecht. De waterschappen en provincies zijn zeer verschillende overheden, met verschillende taken en een geheel ander karakter. Dat vraagt voor het waterschap een ander soort bestuurders en andere verkiezingen. De website waterschapsverkiezingen.info van het waterplatform Groen, Water & Land geeft de achtergronden bij het waterschap en het waterbeheer zodat de kiezer een afgewogen keuze kan maken. Met ingang van vandaag is de website weer actief.

In een land dat voor een belangrijk deel onder de zeespiegel ligt, is goed waterbeheer van essentieel belang. Daarom is het waterbeheer ondergebracht bij een aparte, uitvoerende overheid, de waterschappen. Weg uit de politieke arena, waardoor de waterschappen niet voor de keuze staat of zij moeten investeren in dijkbeheer, bibliotheken of jeugdzorg. Door de eigen belastingen zijn de waterschappen ook financieel onafhankelijk van Rijk, provincie en gemeente. Deze wijze van waterbeheer wordt nationaal en internationaal hoog aangeslagen en veelvuldig geprezen.

Waterschappen hebben een beperkte en uitvoerende taak, water keren, beheren en zuiveren. Daarbij bestaan er geen liberale, socialistische of christendemocratische dijken, alleen maar veilige dijken. In het waterschapsbestuur wordt er dan ook nauwelijks besloten op basis van politiek-ideologische uitgangspunten, maar op basis van praktische zaken. Dat vraagt om praktische bestuurders. De waterschappen geven jaarlijks ongeveer drie miljard euro uit en daarop moet een bestuurlijke controle staan. De provincies kennen een representatieve democratie en de waterschappen een waarborgdemocratie, zoals de Raad voor het Openbaar Bestuur het noemt. Het waterschapsbestuur moet vooral waarborgen dat de werkzaamheden doelgericht en kostenefficiënt worden uitgevoerd en dat vraagt andere verkiezingen. Op de website waterschapsverkiezingen.info kunt u meer lezen over de verschillen tussen de waterschappen en de provincies.