Waterschappen bundelen krachten in dijkbeheer nieuwe stijl

Samen geven de drie organisaties invulling aan de zorgplicht waterveiligheid. Per 1 januari 2017 krijgt iedere beheerder van primaire waterkeringen in Nederland te maken met de zorgplicht waterveiligheid nieuwe stijl. Op basis van een bedrijfsvoering met goede processen en producten moet iedere beheerder op elk gewenst moment kunnen aantonen dat zijn organisatie de zaken op orde heeft voor de waterveiligheid van de inwoners. 

Nieuwe stijl
De waterschappen grijpen de recente ontwikkelingen als de nieuwe normering van primaire keringen aan om op adequate wijze invulling te geven aan de zorgtaak nieuwe stijl. 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de waterschappen vernieuwen de zorgplicht primaire waterkeringen door de overstap naar de risicobenadering waterveiligheid in 2017 en de introductie van de 12-jaarlijkse toetsing van de waterkeringen. De overgang van het toezicht van provincie naar Inspectie Leefomgeving en Transport is eveneens een belangrijke verandering die de beheerders uitdaagt om het waterkeringenbeheer naar een hoger plan te tillen.

Koplopers 
De drie beheerders voelen als eersten de  noodzaak om tijdig te voldoen aan de vernieuwde zorgplicht. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor waterveiligheid zien zij het nut van  de nieuwe werkwijze, inclusief rapportageplicht om aantoonbaar hun beheer op orde te hebben. Zij willen koploper zijn voor de sector en anderen laten delen  in hun ontwikkeling zodat de hele sector kan voldoen aan de basisvereisten van de zorgplicht.  Het Zorgtaak-akkoord verbindt de drie organisaties aan het gezamenlijke  doel  van waterveiligheid op basis van continu inzicht en continue verbetering.

Samenwerking 
“We werken al jarenlang goed en stevig aan de zorgplicht voor de primaire waterkeringen”, zegt directielid Erik Wagener van Waterschap Groot Salland. “Maar het kan nog beter. We hebben elkaar hard nodig om de zorgplicht nieuwe stijl te laten slagen en in onze werkroutines op te nemen.” Joost de Ruig, directeur Water van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, vult aan: “Het succes dat we hebben met deze samenwerking komt ten goede aan de hele sector. Als partners voelen we ons verantwoordelijk om de uitwerking van de zorgplicht verder te brengen. Bij onszelf uiteraard, maar ook bij onze collega-dijkbeheerders. En daar levert ieder van ons graag een bijdrage aan.” 

Ambitieus
De drie waterschappen zijn hierin gedreven en ambitieus. “Wij willen partner zijn van het Rijk als het gaat om het ontwikkelen van de zorgplicht. De manier waarop wij samenwerken en inhoud en vorm geven aan de zorgplicht, gaat het Rijk zien als een belangrijke referentie”, aldus directeur Eric Jongmans van Waterschap Rivierenland. 

Hoogwater tegen de IJsseldijk bij Deventer