Waterschappen blijken geschikt voor innoveren

Publieke organisaties hebben meer aanleg voor innoveren dan private organisaties. Dat is een van de opmerkelijke uitspraken in een nieuw boek over innoveren in de publieke sector, ‘Van indammen naar laten stromen’. Dat geldt zeker ook voor de waterschappen. Middels de Energie- en Grondstoffenfabriek zijn de waterschappen als één van de 16 aansprekende voorbeelden van innoverende overheidsorganisaties opgenomen in het boek dat op donderdag 12 april in Den Haag is overhandigd aan Maarten Schurink, secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Of het nu gaat om onze veiligheid, de wegen waar we over rijden of de zorg die wij krijgen: onze toekomst wordt bepaald door innovatie. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor publieke organisaties. Het boek ‘Van indammen naar laten stromen’, laat zien hoe deze organisaties concreet werk kunnen maken van hun innovatie-opdracht. Auteur Menno Spaan analyseerde samen met een panel van experts 16 praktijkverhalen van publieke organisaties die volledig anders gingen werken en stelde vast welke factoren leidden tot hun succes.

Grondstofterugwinning door de waterschappen

De Nederlandse waterschappen beschouwen afvalwater niet langer als een afvalproduct, maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. De circulaire economie is een belangrijk thema voor de Nederlandse waterschappen. Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. De waterschappen werken aan deze ambitie door naast energie, waardevolle grondstoffen terug te winnen uit afvalwater zoals fosfaat, cellulose, alginaat en bioplastic. Zij doen dit in de netwerkorganisatie Energie- & Grondstoffenfabriek en dragen zo bij aan de energietransitie en de omslag naar een circulaire economie.