Waterschappen bij Wereld Water Forum Korea

Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen, is onder meer moderator voor de high-level openingssessie.
PRINCIPES VOOR GOED WATERBESTUUR
Tijdens deze sessie overhandigt hij als voorzitter van het Water Governance Initiative de ‘Daegu-verklaring’ over de principes voor goed waterbestuur aan Angel Gurría, secretaris-generaal van de OESO. In een slotsessie wordt het implementatietraject rond deze principes besproken. Wanneer de principes door de OESO worden vastgesteld, worden deze in veel landen toegepast.
Peter Glas neemt ook deel aan een high-level panel over duurzaam waterbeheer voor regionale overheden. Daarnaast houdt Peter Glas een presentatie over de rol van waterschappen bij innovatie.
WATER WATER COUNCIL
Carla Moonen, dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta, neemt deel aan het afsluitende high-level panel over het thema Economics and Finance for Innovative Investments van de World Water Council.
De sessie gaat over innovatieve financiering. Zij gaat hierbij ook in op de financiering van het Nederlandse waterbeheer en de rol van de Nederlandse Waterschapsbank. Carla Moonen geeft daarnaast een presentatie over de Nederlandse inzet op het gebied van klimaatadaptatie.
HOLLAND PAVILJOEN
In het Holland Paviljoen, opgezet door het Netherlands Water Partnership, presenteren de waterschappen zich onder de vlag van Dutch Water Authorities.

Naar de Bedrijvenregistervermelding van Unie van Waterschappen
(persbericht april 2015)