Waterschappen besparen 2,5 procent op rioolwaterzuivering

Uit cijfers op de website van de Unie van Waterschappen blijkt overigens dat niet alle waterschappen in de afgelopen drie jaar een besparing hebben gerealiseerd. Bij tien van de in totaal negentien waterschappen namen de kosten de afgelopen jaren licht toe. Bij waterschap Amstel Gooi en Vecht stegen de zuiveringskosten met zelfs bijna 3,5 miljoen euro. 

De grootste besparing werd gerealiseerd door Waterschap Vallei en Veluwe. Hier daalden de kosten met 13%, in totaal ruim negen miljoen euro.  Ook Hoogheemraadschap Delfland wist de zuiveringskosten de afgelopen drie jaar met ruim zeven miljoen euro (>6%) te verminderen. Ondanks de besparing heeft het hoogheemraadschap van Delfland van alle waterschappen nog steeds de hoogste zuiveringskosten. 

Uitdagingen
Volgens de Unie van Waterschappen is het water in 2015 schoner als het de zuiveringen verlaat, wordt er meer energie uit afvalwater opgewekt en zijn de kosten voor het zuiveringsproces gedaald. Uitdagingen zijn er ook, volgens de waterschappen. Het rapport signaleert ook bedreigingen, zoals medicijnresten en microverontreinigingen die een bedreiging vormen voor mens en milieu

Aanpak bij de bron
De waterschappen pleiten ervoor om vervuiling bij de bron aan te pakken en denken daarom mee met fabrikanten en ziekenhuizen als het gaat om vermindering van bijvoorbeeld medicijnresten in het water. Verder werken de waterschappen aan het verder terugdringen van het gebruik van chemicaliën in het zuiveringsproces en aan het ontwikkelen van nieuwe methoden om grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater.

Energieakkoord
De waterschappen voorzien met slibvergisting voor 32% in hun energiebehoefte en verwachten de doelstelling uit het energieakkoord, voor 40% in eigen energiebehoefte voorzien in 2020, te gaan halen. De zuiveringsprestaties liggen daarbij ruim boven de afgesproken norm. De kosten voor het zuiveren zijn, gecorrigeerd voor inflatie, gedaald met 6,7% ten opzichte van 2012.