Waterschap wil onafhankelijk onderzoek afvalwater NAM

Bij de bevolking en gemeenten in Noordoost Twente is er al langer onrust over mogelijke risico’s en gevolgen voor de leefomgeving. Sinds 2011 wordt dagelijks bijna 9 miljoen liter chemisch verontreinigd afvalwater uit de Schoonebeekse oliewinning in leeggeproduceerde gasvelden in de Twentse ondergrond gepompt. Zo komen dagelijks ruim 7.000 liter pure chemicaliën in de bodem terecht.

Brief aan Kamp
Het Algemeen Bestuur van het waterschap heeft dit besproken en besloten een  brief te sturen aan de Minister van Economische Zaken Kamp. In de brief wordt de minister verzocht een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de effecten van de afvalwater injecties door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). 
Er wordt daarbij verwezen naar een recent gesprek met de minister waarbij de problematiek rondom het transport en de injecties van afvalwater door de NAM in het beheergebied van het waterschap is besproken. Watergraaf Stefan Kuks heeft de minister toen gevraagd de mogelijkheden van zuivering van het afvalwater te onderzoeken omdat dit leidt tot een meer duurzame oplossing. Minister Kamp heeft in dit gesprek toegezegd deze afweging tegen het licht te willen houden.
Eerder drongen de provincie Overijssel en wethouders van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal bij Kamp aan op zo’n onderzoek.Tot dusver is de minister echter niet bereid zo’n onderzoek in te stellen. 

Stop het dumpen
Ook Groen Links Oldenzaal ving bot bij een verzoek aan Kamp een onafhankelijk onderzoek te starten. De partij start nu een  landelijk campagne om aandacht te vragen voor de problematiek. Bezorgde burgers kunnen hun zorgen kenbaar maken door de petitie ‘Stop het dumpen van afvalwater in onze bodem!’ te tekenen. GroenLinks wil hiermee opnieuw aandacht vragen voor de gevaren van het injecteren in de bodem van verontreinigd afvalwater dat bij olie- en gaswinning vrijkomt. Met name risico’s op het ontstaan van lekkages, aardbevingen, grondverzakkingen, verontreiniging van drinkwater en schade aan natuurgebieden baren veel burgers grote zorgen.