Waterschap Vallei en Veluwe zet drone in voor beter en sneller onderhoud

Op vijf plekken in de Noordelijke IJsselvallei legt het waterschap zogeheten stapstenen aan. Deze plekken bieden ruimte aan planten en dieren en zorgen voor natuurontwikkeling en schoon water. Samen zijn ze 5,6 hectare groot en het waterschap gaat ze na realisatie ook beheren. Om dat beter en sneller te kunnen doen, zet het waterschap de drone in.


Opname vanuit de drone van waterschap Vallei en Veluwe


Innovatief waterschap
Heemraad Dirk-Siert Schoonman: “Omdat de stapstenen groot zijn, verspreid liggen en beperkt bereikbaar zijn, helpen de beelden ons om te bepalen wat we aan onderhoud moeten doen om het gebied veilig te houden. De drone vliegt in een uur over het gebied waar anders medewerkers dagenlang het gebied doorkammen om foto’s en aantekeningen te maken.”
De drone maakt beeldopnamen vóór, tijdens en na de aanleg van de stapstenen. Zo volgt het waterschap de ontwikkeling op de voet. Schoonman: “Hoe verandert bijvoorbeeld de loop van het water en de groei van bomen en planten? Met deze kennis kunnen we het onderhoud beter, veel sneller en daardoor goedkoper uitvoeren. Hierdoor kunnen we de lastendruk voor de burger zoveel mogelijk beperken.” 
Het gebruik maken van een drone draagt volgens het waterschap bij aan het zo efficiënt mogelijk realiseren van waterveiligheid en schoon en voldoende oppervlaktewater voor de bewoners in het werkgebied van het waterschap. 

Meerdere waterschappen experimenteren
Elders in Nederland zetten waterschappen ook drones in, bijvoorbeeld voor dijkinspecties. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht voerde al in mei 2014 een eerste proefvlucht uit. Ze slaagden erin om naast cameraopnames ook watermonsters te nemen met deze multi-inzetbare drone. Het prototype werd ontwikkeld in samenwerking met Waternet, Hogeschool Amsterdam en het Nederlands Ruimtevaartlaboratorium.

De multi-inzetbare drone van waterschap Amstel, Gooi en Vecht; vorig jaar genomineerd voor de Water Innovatieprijs

Ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bekeek de natte en droge waterbergingen al eens via een onbemand vliegtuigje vanuit de lucht. Het bedrijf Skeye maakt de opnamen met het Eagle Eye systeem, een kleine drone, en verwerkte deze in een korte documentaire film.

Waterschappen in de provincie Noord-Brabant experimenteerden met drones als middel om verdroging in de natuur op te sporen. Boven de natuurgebieden Kampina, Brabantse Wal en Groote Peel verzamelden drones vorige zomer digitale beelden waarmee kon worden vastgesteld welke gebieden droog of nat zijn. De verwachting is dat de technologie op termijn de traditionele peilbuizen kan vervangen. 

Wetgeving
Vallei en Veluwe laat de drone in dit experiment vliegen boven eigen wateren en gronden of boven gronden van grondeigenaren die toestemming hebben gegeven. De toestemming die nodig is om boven de grond van anderen te vliegen, vormt een belemmering voor het grootschaliger inzetten van drones, zo gaf Peter van der Schuyt van DronePoint dit voorjaar op de waterinfodag al aan.

Bij het gebruik van Remotely Piloted Aircraft System (RPAS), ook wel Drones genoemd, maakt Nederland onderscheid tussen particulier/recreatief en beroepsmatig gebruik. 
Met beroepsmatig of zakelijk gebruik van RPAS wordt het gebruik met een economisch of bedrijfsmatig oogmerk bedoeld. Op het beroepsmatig gebruik zijn onder meer het Besluit met regels voor- en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen van toepassing. Bedrijven of beroepspiloten mogen een RPA alleen gebruiken als ze een vergunning of ontheffing hebben van de ILT. De ontheffingen zijn sinds 1 juli dit jaar afgeschaft. Sindsdien is voor beroepsmatig gebruik een vergunning verplicht.