Artist impression van het zuiveringsconcept (illustratie: waterschap Vallei en Veluwe).

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het plan voor een biologisch waterzuiveringssysteem in De Glind voor vijf jaar stilgezet. De biologische zuivering is niet alleen vier keer zo duur als een normale zuivering, maar het is ook onzeker of het waterschap hiermee het huishoudelijk afvalwater schoon genoeg krijgt om aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen.

Waterschap Vallei en Veluwe was van plan om het huishoudelijk afvalwater van ongeveer 5000 huishoudens uit De Glind en Achterveld op een natuurlijke wijze te zuiveren. In de zuiveringskas zouden bacteriën op de plantenwortels het afvalwater reinigen. Aan de kas was een systeem van na-zuivering gekoppeld met onder andere helofytenfilters en waterbassins. Hierdoor zou het waterschap de persleiding ontlasten die tijdens maximale afvoer van regen- en huishoudelijk afvalwater onvoldoende capaciteit heeft. Het waterschap zou het afvalwater niet meer via meerdere rioolgemalen naar de twintig kilometer verderop gelegen rwzi’s in Ede en Amersfoort hoeven te pompen. De pompen zouden hierdoor op een lagere capaciteit kunnen draaien waardoor het waterschap energie zou besparen.

Hoge kosten
Het project, ingezonden voor de Waterinnovatieprijs 2018 in de categorie Schoon water, zou in totaal vier miljoen euro kosten. Wanneer je dit omrekent betekent dit dat het waterschapstarief voor eenpersoonshuishouden van gemiddeld vijftig euro naar tweehonderd euro verhoogd zou moeten worden. Dat is volgens het waterschap niet uit te leggen aan de bewoners. Daarnaast is het volgens een woordvoerder van het waterschap de vraag of de biologische waterzuivering voldoende stikstof uit het afvalwater kan halen. Het waterschap loost het gezuiverde water in de Modderbeek tussen De Glind en Achterveld. Het water in deze beek moet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water voldoen en mag daarom onder meer niet teveel stikstof bevatten. Wanneer het gezuiverde water niet schoon genoeg zou zijn, zou het waterschap alsnog chemicaliën moeten inzetten. Dat was binnen het project niet de bedoeling.

Plantenkas
De biologische waterzuivering lijkt op de Biomakerij van trappistenabdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. Er ging een proces van drieënhalf jaar aan vooraf voordat deze waterzuiverende plantenkas kon worden opgeleverd. De Biomakerij zuivert het afvalwater van de trappistenabdij, de brouwerij en de kaasmakerij door gebruik te maken van de wisselwerking tussen micro-organismen in het afvalwater en micro-organismen op de wortels van natuurlijke planten en door natuur geïnspireerde wortelstructuren. Die planten en hun wortels vormen het belangrijkste – en het meest in het oog springende – onderdeel van de zuiveringsinstallatie.

Excursie
Medewerkers van het waterschap en bewoners van De Glind zijn nog in Tilburg op bezoek geweest om de Biomakerij te bekijken, blijkt uit het Publieksmilieujaarverslag over 2017 van Vallei en Veluwe. “Dat was een goede manier om er meer over te ontdekken. Het draagt ook bij aan draagvlak in ons dorp voor de plannen. Het is goed om samen duurzame ambities te realiseren”, zegt directeur Gerard de Jong van de Rudolphstichting in het jaarverslag. Deze stichting vangt kinderen op in gezinshuizen die de planten in de kas zouden gaan verzorgen. Daar komt nu de komende vijf jaar niets van terecht.

Opnieuw beoordelen
Heemraad Bert van Vreeswijk benadrukt dat lokaal zuiveren een belangrijke optie is voor de toekomst. “Op dit moment is lokaal zuiveren bij De Glind niet haalbaar. We zien echter veel ontwikkeling en geloven in het concept om lokaal te zuiveren. We willen het concept graag opnieuw beoordelen wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. Daarom zetten we het project voor een periode van vijf jaar in “de ijskast”. Deze termijn geeft duidelijkheid aan de omgeving. We willen geen valse verwachtingen wekken bij betrokkenen.”