Waterschap Vallei en Veluwe opent verstevigde Grebbeliniedijk

De Grebbeliniedijk bij Amersfoort ligt langs de rivier de Eem en is vier kilometer lang. De dijk maakt onderdeel uit van de waterlinie tussen Rhenen en Spakenburg die in de Tweede Wereldoorlog werd ingezet tijdens de inval van de Duitsers.
De dijk werd verstevigd met 70.000 m3 klei. In opdracht van de provincie Utrecht werd het historische grebbelinieprofiel aangebracht en zijn 13 kazematten  ingepast. De gemeente Amersfoort legde een fietspad op de dijk, waardoor het gebied nu weer vrij toegankelijk is.  
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: “Een voorbeeld voor hoe we dat in Nederland in de komende jaren gaan doen. Het Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma voorzien in een groot aantal projecten voor dijkverbetering. In ons land waar ruimte schaars is, gaan we daarbij altijd op zoek naar kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen. En die hebben we hier volop gegrepen.” Zij verwees daarbij ook naar de nieuwbouw van roeivereniging Hemus, honderd meter verderop aan de dijk. Om deze bouw mogelijk te maken werd 400 meter van de dijk verlegd.
Waterschap Vallei en Veluwe verbetert in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 22 kilometer dijk langs de Eem en de Zuidelijke Randmeren (tussen Amersfoort en Nijkerk). In april 2014 begonnen de werkzaamheden aan de Grebbeliniedijk.