De Wageningse Bovenpolder (foto: Twitter).

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de Wageningse Bovenpolder in maart laten leeglopen om de groei van grassen en gewassen te bevorderen en de balans van het watersysteem te behouden. Het water in deze uiterwaard vasthouden voor drogere tijden heeft volgens het waterschap geen zin. De kleilaag onder de uiterwaard is door de vele neerslag in de winter en het onderlopen verzadigd, waardoor alleen het oppervlaktewater wordt aangevuld.

Een twitteraar vroeg zich recent af waarom het waterschap de Wageningse Bovenpolder (onderdeel van Natura 2000-gebied) liet leeglopen. Kunnen we het water niet beter vasthouden voor de natuur in de provincie Gelderland, twitterde hij.
Het waterschap laat in een reactie weten dat de afgelopen zomers (2018 en 2019) hebben laten zien dat het waterschap inderdaad zuinig moeten zijn met het beschikbare water. Het water vasthouden in de uiterwaarden lijkt volgens het waterschap een voor de hand liggende oplossing, maar is het niet.

Klei in de uiterwaard is verzadigd

“Als waterschap kijken we niet alleen naar waterkwantiteit maar ook naar de kwaliteit. Dus is de natuur daar gebaat bij het rivierwater? Verder kijken we naar het gehele watersysteem: het oppervlaktewater, grondwater en diep grondwater. En naar de opbouw van de grondlagen in de bodem”, meldt een woordvoerster.
Ze geeft aan dat de uiterwaarden uit een kleilaag bestaan. Hieronder ligt grof rivierzand. Door de vele neerslag deze winter en het onderlopen van de uiterwaard is de klei verzadigd. Daarnaast laat klei nauwelijks water door naar de ondergrond. Het vollopen van de uiterwaarden heeft dus nauwelijks impact op het grondwater maar vult alleen het oppervlaktewater aan.

Oppervlaktewatersysteem zit vol

Het oppervlaktewatersysteem zit na zo’n natte winter eigenlijk al vol. Wanneer de groeiperiode van gras en gewassen begint, start de verdamping. Veel van het oppervlaktewater of water in de bovenste laag van de klei verdampt dan. Daarnaast zakt in de zomer het peil van de Rijn en dat heeft een zuigende werking op het water in de uiterwaarden. Hierdoor loopt het water wat zich nog in de uiterwaarden bevindt weg richting de rivierbedding.
Bovendien zorgt de afname van kweldruk uit de Veluwe voor verdroging van grondwaterafhankelijke natuur in de polder. Daarom is het volgens het waterschap beter om het water vast te houden in de ‘haarvaten’ en het beeksysteem op de Veluwe om verdroging te voorkomen. Dat is effectiever dan oppervlaktewater in de uiterwaard vast te houden.