Waterschap test waterbergingslocatie Hooge Boezem in Haastrecht

Het waterschap heeft de polder omgebouwd tot waterberging, die bij zeer hoog water op de Hollandsche IJssel maximaal 73.000 m3 water moet kunnen bergen. Naar verwachting zal dit eens in de vijf jaar plaatsvinden. Om dit te testen laat het waterschap de polder vanaf maandag 25 augustus in 48 uur vollopen.

De test moet een antwoord geven op vragen als: werkt het gebied zoals bedacht, hoe lang duurt het precies voordat het gehele gebied de maximale waterberging heeft bereikt, stromen de drie deelgebieden volledig vol en werken alle aangebrachte waterschapskunstwerken, zoals inlaten en stuwen naar behoren?
Uitvoering
Volgens de huidige planning start het waterschap 25 augustus ’s ochtends om 7:30 uur met het opendraaien van de calamiteitenduiker, gelegen in het zuidelijk deel van het gebied en in verbinding met het riviertje de Vlist. Vanaf dat moment zal de polder de Hooge Boezem volstromen met water.
Gemaal de Hooge Boezem in Haastrecht zal dan automatisch meer water uit de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Vlist inlaten. Op zowel de Vlist als de gekanaliseerde Hollandsche IJssel zal dit leiden tot hogere stroomsnelheden.
Als veiligheidsmaatregel zal het waterschap ter hoogte van de ingang van de calamiteitenduiker, in de Vlist, boeien aanbrengen. Ook op deze locatie worden met name tijdens de eerste uren van de test, hogere stroomsnelheden verwacht.
Waterschap alert
Naar verwachting duurt de test ca. 48 uur. Gedurende deze periode zal het waterschap de ontwikkelingen nauwlettend volgen en, indien noodzakelijk, aanpassingen dan wel herstelwerkzaamheden uitvoeren. Als de maximale opslagcapaciteit van de polder is bereikt, zal het water gecontroleerd worden afgelaten en worden teruggepompt naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Dit gebeurt via gemaal De Keulevaart. Aan het einde van de test gaat het waterschap het functioneren van de waterberging evalueren. Ook zullen indien mogelijk nog laatste aanpassingen plaatsvinden.
Als de maximale opslagcapaciteit van de polder is bereikt, zal het water gecontroleerd worden teruggepompt naar de Hollandsche IJssel. Als er sprake is van langdurige droogte en er onvoldoende rivierwater is, wordt de test uitgesteld.