Dijkwachten inventariseren dijkschade. (foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta).

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat alle vrijwillige dijkwachten opnieuw opleiden. De nieuwe opleiding moet ervoor zorgen dat alle dijkwachten over dezelfde kennis en praktijkervaring beschikken. De opleiding bestaat uit een theoretisch deel, een training en een oefening. Woensdag 1 januari 2020 moeten alle dijkwachten de nieuwe opleiding hebben afgerond.

Aanleiding voor de bijscholing is de oefening Deining en Doorbraak die in september 2017 plaatsvond. Tijdens die oefening bleek dat de dijkwachten niet over dezelfde kennis beschikken. Sommige dijkwachten herkenden bepaalde schades niet. “Bijvoorbeeld zandmeevoerende wellen die waren nagebootst werden niet als dusdanig beoordeeld”, vertelt Herald van Gerner van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Certificering
Van Gerner: “De dijkwachtorganisatie bestaat bij ons al tientallen jaren. Er zitten dijkwachten tussen die geen opleiding hebben gehad, omdat die er toen nog niet was, maar puur op ervaring hun werk doen. Aan de andere kant zijn er dijkwachten die wel een opleiding of training hebben gehad, maar juist praktijkervaring missen.” De landelijke werkgroep Professionalisering Dijkbewaking werkt in opdracht van Stowa en Rijkswaterstaat aan een gecertificeerde dijkbewakingsorganisatie. Dankzij de certificering kunnen de vrijwillige dijkwachten ook bij andere waterschappen worden ingezet.

Professionalisering dijkbewaking
De nieuw opleiding voor de dijkwachten van Drents Overijsselse Delta is voortgekomen uit het advies van deze landelijke werkgroep. De cursus volgt de zogenoemde ‘OTO-methode’: Opleiden, Trainen, Oefenen. Hiermee wordt theoretische kennis aan ervaring in het veld gekoppeld en zo krijgen alle dijkwachten hetzelfde niveau.

Programma
De nieuwe opleiding bestaat uit een avond theorie waarin dijkwachten uitleg krijgen over de meest voorkomende. Ook leren zij wat de meest gebruikte noodmaatregelen zijn. Tijdens de training lopen dijkwachten samen met een dijkbeheerder van het waterschap een patrouille in het veld langs verschillende scenario’s en geven de dijkbeheerders uitleg over de situaties. Het doel van de training is om de theorie in praktijk te brengen. Het afsluitende onderdeel van de opleiding is een oefening. Tijdens deze oefening inspecteren dijkwachten in koppels een dijktraject en krijgen ze te maken met verschillende scenario’s. Als dijkwachten de opleiding afronden, ontvangen ze een certificaat.

Inzet dijkwachten
Drents Overijsselse Delta heeft 700 vrijwillige dijkwachten. Die worden ingezet als er intensiever toezicht op dijken nodig is. Tijdens het hoogwater in januari van dit jaar is er bijvoorbeeld vrijwillige dijkwacht ingezet langs de Vecht. De dijken van het waterschap zijn ingedeeld in dijkvakken. Aan ieder dijkvak zijn minimaal negen dijkwachten gekoppeld, zodat een dijkvak 24 uur per dag gecontroleerd kan worden als het nodig is. Als intensief toezicht niet nodig is, worden de dijken gecontroleerd door de dijkbeheerders van Drents Overijsselse Delta.