In de Molenkreek in Schoondijke ligt nog steeds munitie uit de Tweede Wereldoorlog. (foto: Twitter).

Waterschap Scheldestromen start met het uitbaggeren van de Molenkreek bij Schoondijke. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in dit gebied stevig gevochten waardoor er nog steeds munitie in het water ligt. Aannemer Kurstjens BV uit Hedel voert de werkzaamheden uit. Totale kosten van het project zijn 610.000 euro.

Voordat de aannemer aan de slag kon gaan, is een bureaustudie gedaan en hebben duikers in de kreek een uitgebreid detectieonderzoek uitgevoerd. De verdachte objecten waarvan vermoed werd dat het om niet gesprongen explosieven met een groot kaliber ging, zijn vooraf geruimd. De munitie met kleinere kalibers wordt door middel van een speciale zeefinstallatie gescheiden van de baggerspecie.

Werkwijze
Volgens planning wordt er 13.000 m³ bagger uit de kreek gehaald. Het werk wordt uitgevoerd vanaf een ponton. Via een transportleidingenstelsel wordt de baggerspecie naar laaggelegen landbouwpercelen vervoerd. Voordat de natte grond over de percelen wordt verspreid, scheidt een speciale zeefinstallatie eventuele munitie van de baggerspecie. De baggerwerkzaamheden worden half maart afgerond.

Detectieonderzoek
Tijdens het vooronderzoek werd een lege 25 ponder rookgranaat gevonden, een hulsbodem van een 15 centimeter granaat en diverse lege munitiekisten en containers. Scherven, kleinere munitie en non-ferro munitie zoals kunststof granaten en houten mijnen konden tijdens het vooronderzoek niet worden gedetecteerd.