Waterschap Scheldestromen start in april met bouw visvriendelijk gemaal

Het nieuwe gemaal moet overtollig oppervlaktewater uit het achterliggende gebied afvoeren naar de Westerschelde en daarmee het watersysteem in het gebied tussen Kapelle, Schore en Hansweert klimaatbestendig maken. Het project kost in totaal bijna 3,5 miljoen euro. Het gemaal moet eind dit jaar klaar zijn. Door het nieuwe, visvriendelijke gemaal verbetert volgens het waterschap ook de ecologie en waterkwaliteit in de polders. Het gemaal is voor verschillende vissoorten geschikt om van en naar de Westerschelde te trekken. Via Best Value Procurement, een innovatieve manier van aanbesteden, ontwerpt en bouwt aannemer GMB het gemaal. Het nieuwe gemaal is een aanvulling op het bestaande gemaal aan de Postweg in Kapelle.