Blauwalg kan huid-, maag- en darmklachten veroorzaken, maar is niet levensbedreigend.

Waterschap Scheldestromen sluit vanaf vrijdagmiddag 30 augustus om 12.00 de zoetwater inlaten op Tholen, Sint-Philipsland en bij de Reigersbergsche Polder (Rilland). De reden hiervoor is de sterk toegenomen groei van blauwalg op het Volkerak-Zoommeer. De maatregel moet voorkomen dat de blauwalgen zich in het gebied verspreiden.

De afgelopen weken maanden was de situatie met betrekking tot blauwalg volgens het waterschap goed beheersbaar door de neerslag en de lagere temperaturen. Door de hoge temperaturen van de afgelopen week is de ontwikkeling van blauwalg in het Volkerak-Zoommeer echter sterk toegenomen. Met de veranderende weersomstandigheden die er aan komen, hoopt het waterschap dat de noodzaak van het inlaten van zoet water ook afneemt.

Giftige stoffen
Blauwalg is in heel Nederland in ieder water aanwezig. In zoete wateren met veel voedingsstoffen bij hogere temperaturen in combinatie met weinig neerslag kunnen blauwalgen tot problemen leiden. De blauwalg kan giftige stoffen uitstoten in het water. Deze zijn schadelijk voor mens en dier. Daarnaast kan het massaal afsterven van de blauwalg zorgen voor stank en zuurstofloosheid, wat gevolgen heeft op het waterleven.

Nutriëntenstroom Brabant
Het sluiten van de zoetwaterinlaten volstaat niet volgens de Zeeuwse Milieufederatie. Vorig jaar pleitte de organisatie met andere partijen in een brief aan het ministerie van LNV voor het beperken van de  nutriënteninstroom vanuit de Brabantse rivieren. Deze belasting is nog steeds te hoog en blijft een bedreiging voor de huidige natuurwaarden en vergroot de kans op blauwalg in dit gebied, stelt de ZMF.