Het neerslagtekort in Zeeland liep in de zomer van 2018 op tot 300 tot 400 millimeter (foto: waterschap Scheldestromen).

Waterschap Scheldestromen heeft een actieplan opgesteld om korte en langetermijnoplossingen voor droogtebestrijding in kaart te brengen. Een van de mogelijkheden die het waterschap onderzoekt is de inzet van gezuiverd rioolwater. Ook kijkt het waterschap naar andere peilbeheer om het water langer vast te houden. Het waterschap investeert 100.000 euro in het onderzoek.

Afgelopen zomer werden de gevolgen van klimaatverandering duidelijk door extreme droogte. Het neerslagtekort liep op tot 300 tot 400 millimeter in Zeeland, terwijl dat in een gemiddeld jaar 100 millimeter is.

Het waterschap nam diverse maatregelen zoals het inlaten van gezuiverd rioolwater (effluent) om het water in de sloten op peil te houden. Dit gebeurde bij twaalf van de zestien zuiveringen in Zeeland. Het resultaat van deze maatregel was volgens het waterschap boven verwachting goed. Boeren mochten het water niet gebruiken om hun akkers te irrigeren. Het gezuiverde rioolwater voldoet volgens een woordvoerder van het waterschap aan strenge eisen, maar is niet geschikt om direct te gebruiken voor gewassen.

Effluent gedoseerd toegelaten
Het effluent werd gedoseerd toegelaten en de waterkwaliteit in het slotenstelsel nauwlettend in de gaten gehouden. Het waterschap houdt nu nog steeds gebieden die gevoelig zijn voor droogte of met veen in de ondergrond op zomerpeil, ook al verhoogt dat de kans op wateroverlast tijdens extreme regenval

Risico 2019
De extreme droogte van 2018 werkt volgens het waterschap nog steeds door en vormt een risico voor 2019. De kans bestaat dat de watervoorraden deze winter niet voldoende worden aangevuld waardoor de watervoorraden komend voorjaar niet op peil zijn. Het waterschap heeft een actieplan opgesteld en gaat onderzoeken wat mogelijke maatregelen op korte en lange termijn zijn. Zo wil het waterschap meer onderzoek naar ander peilbeheer (water langer vasthouden), het inzetten van gezuiverd rioolwater (effluent), proceswater van bedrijven en effecten van droogte op de bodem.

Lees hier het persbericht