Waterschap Roer en Overmaas beslist dinsdag over dwangsom Sitech Services

Het waterschap gaf Sitech op 8 oktober jl. aan dat het bij overtreding van de tijdelijk toegestane waarde voor pyrazool direct handhavend optreedt. Dat lijkt nu het geval: vrijdag meldde Sitech Services een overschrijding van de toegestane waarde voor pyrazool. Volgens een bericht op de site van Chemelot is door schoonwerkzaamheden in een fabriek op het Chemelot-terrein een te grote afvalstroom methanol in de afvalwaterzuiveringsinstallatie terecht gekomen. Hierdoor raakte het biologisch proces verstoord en kon de installatie pyrazool niet meer in voldoende mate afbreken. 

Te hoge concentratie
Sitech Services nam onmiddellijk maatregelen maar kon niet voorkomen dat er een aantal uren een te hoge concencentratie pyrazool is geloosd. De lozing bedroeg gemiddeld 170 microgram, terwijl de toegestane waarde op 100 micogram p/ltr als een gemiddelde voor 24 uur is vastgesteld. 

Storingen snel verhelpen
De genomen maatregelen werkte volgens Sitech Services echter zodanig goed,dat binnen 24 uur de lozing alweer ver onder de toegestane waarde lag. Dit toont volgens het bedrijf aan dat het verstoringen van het proces zeer snel kan verhelpen.

Analyseresultaten
Het waterschap is volgens procedures verplicht de eigen analyseresultaten van het geloosde afvalwater af te wachten, voordat het een definitief besluit kan nemen. Die analyseresultaten verwacht het waterschap dinsdag. Op basis van de huidige informatie en afweging van de situatie gaat het waterschap ervan uit dat de dwangsom van 50.000 euro voor overschrijding van de piekwaarde wordt verbeurd. Inmiddels is de lozing van pyrazool ook volgens het waterschap weer beneden de tijdelijk toegestane waarde.