Tijdens de hoogwateroefening Deining en Doorbraak heeft waterschap Rivierenland in de centrale regiekamer vorige week het speciale calamiteitendraaiboek Vizier kunnen testen. Het gaat om een geautomatiseerd draaiboek dat de waterbeheerders van Rivierenland ondersteunt bij de opschaling en opvolging van calamiteiten als gevolg van hoogwater op de rivieren.

Een ict-systeem monitort continu de waterstanden en waterstandsverwachtingen op de grote rivieren en in het beheersgebied van Rivierenland. Op deze manier kan het waterschap een naderend hoogwater zien aankomen en zich optimaal voorbereiden. Vizier informeert gebruikers op basis van feitelijke watersysteeminformatie en toont maatregelen en acties die genomen moeten worden, zoals het opschalen van de calamiteitenorganisatie, het sluiten van coupures en het inzetten van dijkwachten

Het Vizier dashboard wordt gevoed vanuit het reguliere ICT-beheersysteem HydroNET met de objecten langs de rivieren, zoals coupures en dijkposten, die met de opschaling te maken hebben (foto: HydroLogic).

Ontwikkeling van software
Vizier is in opdracht van waterschap Rivierenland en waterschap Aa en Maas ontwikkeld door HydroLogic, in samenwerking met het bedrijf Axxerion. Het systeem maakt gebruik van HydroNET, dat beschikbare informatie (actuele waterstandsinformatie, waterstandsverwachtingen en andere databronnen) vertaalt naar beslissingsondersteunende informatie voor operationeel en beleidsmatig waterbeheer. Axxerion verzorgt opvolging van deze waarschuwingen in een draaiboek, met maatregelen en acties per object of per persoon (rol) die daaruit voortkomen.

Nieuw: HydroAlert
Nieuw binnen Vizier is de eerste toepassing van de HydroAlert-applicatie. HydroAlert maakt het mogelijk in HydroNET op basis van ‘triggers’, bijvoorbeeld bij het overschrijden van een bepaalde waterstand, automatisch waarschuwingen te versturen als ‘pushbericht’ naar een ander systeem, of als e-mail of SMS naar gebruikers.

Evaluatie
“De test is goed verlopen. Vizier is tijdens de oefening zeer intensief gebruikt door de medewerkers”, laat Sander Loos, productmanager HydroNET bij HydroLogic, weten. Volgens Loos zijn er uiteraard zaken voor verbetering vatbaar, maar het waterschap is tevreden. “We gaan gezamenlijk met het waterschap en Axxerion de werking van Vizier tijdens de oefening evalueren en een vervolg geven aan de goede samenwerking.”