Waterschap Rivierenland sluit alliantie met ‘Waalensemble’ voor dijkversterking

Onder de naam Graaf Reinaldalliantie werken Waterschap Rivierenland en de combinatie ‘Waalensemble’ (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel, ondersteund door Royal HaskoningDHV) samen aan het project Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Op 3 oktober wordt de alliantieovereenkomst ondertekend.

Opmerkelijk aan deze samenwerking tussen waterschap en marktpartijen is dat alle drie de fasen van het project – verkenning, planuitwerking en realisatie van de dijkversterking – door één team als alliantie worden uitgevoerd. De Graaf Reinaldalliantie past volgens het waterschap in de visie van Rijkswaterstaat.

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg
Het dijkversterkingsproject waarvoor de alliantie wordt opgericht, betreft het versterken van 23 kilometer dijk, vanaf de Dalemsewal in Gorinchem (provincie Zuid-Holland) tot de kruising met de A2 bij Waardenburg (provincie Gelderland) aan de noordzijde van de Waal. Op dit moment zit het project in de verkenningsfase van 7 miljoen euro. De planning is dat eind 2018 een voorkeursalternatief kan worden gekozen. Waterschap Rivierenland neemt dan een definitief vervolgbesluit voor de plan- en realisatiefase. Naar verwachting zal de totale omvang, tot en met de realisatiefase, een investering vergen van 200 miljoen euro. Door een alliantie aan te gaan, zegt Waterschap Rivierenland de kennis van de combinatie ‘Waalensemble’ volledig te willen benutten bij het ontwerpen van de nieuwe dijk.

Graaf Reinald
De naamgever van de alliantie, graaf Reinald, heeft al in de veertiende eeuw een begin gemaakt met de gezamenlijke strijd tegen het water, onder meer door vernieuwende dijkrechten te ontwikkelen en vast te leggen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Het project dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Dit programma staat de komende jaren voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid.

Het logo van de Graaf Reinaldalliantie.